Wojciech Krawczyk został pełnomocnikiem rządu ds. bezpieczeństwa energetycznego

23 grudnia 2021, 16:15 Alert
Fot. MKIŚ
Fot. MKIŚ

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa 23 grudnia 2021 roku powołała Wojciecha Krawczyka na stanowisko pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa energetycznego.

Pełnomocnik będzie zajmować się m.in. uzgadnianiem koncepcji i opiniowaniem projektów strategicznych dokumentów rządowych związanych z bezpieczeństwem oraz funkcjonowaniem sektora energetycznego. Będzie też monitorował działania w zakresie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, a także przygotowywał materiały niezbędne do prowadzenia przez Ministra polityki energetycznej państwa.

– Jednym z kluczowych zadań Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa energetycznego będzie analizowanie procesów i zjawisk gospodarczych oraz ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego. Powołanie Pełnomocnika pozwoli kreować jednolitą politykę związaną z działaniami strategicznymi na rzecz funkcjonowania, rozwoju oraz transformacji sektora energetycznego – powiedziała minister Moskwa.

Wojciech Krawczyk jest inżynierem budownictwa oraz stypendystą Fulbright ze specjalnością Energy Policy and Energy Economics. Doświadczenie zawodowe zdobywał w sektorze prywatnym, realizując projekty rozwoju infrastruktury energetycznej m.in. obiekty elektrowni oraz infrastruktury towarzyszącej. Jako inżynier uczestniczył w projektach w Polsce, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Filipinach. W latach 2018-2019 podczas pracy w Pacific Northwest National Laboratory, wraz z zespołem analizował różne scenariusze rozwoju gospodarki USA w kontekście zmian w rynku energii, energetyce oraz wpływu na emisje. Uczestniczył w opracowaniu złożonego modelu gospodarki w celu uzyskania założonych celów emisyjnych na potrzeby instytucji publicznych oraz sektora prywatnego. Jako konsultant ds. energetyki Banku Światowego brał udział w projektach rozbudowy infrastruktury energetycznej w Indonezji oraz Myanmarze. Doświadczenie w sektorze publicznym zdobywał w Ministerstwie Aktywów Państwowych jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Sprawozdawczości oraz Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych.

Ministerstwo klimatu i środowiska