Wójcik: O co trwa spór w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?

27 stycznia 2015, 07:35 Energetyka
Kopalnia w Datteln, Niemcy
Kopalnia w Datteln, Niemcy

KOMENTARZ

Teresa Wójcik

Redaktor BiznesAlert.pl

Rozpoczęło się dwudniowe referendum strajkowe we wszystkich kopalniach i zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zakończy się we wtorek 27 stycznia późnym popołudniem.  Tego dnia, o 19.00 zbiera się sztab. Wyniki głosowania będą znane wieczorem lub następnego dnia rano. Po podliczeniu głosów  zapadnie decyzja o terminie rozpoczęcia akcji strajkowej.

Referendum potrwa dwa dni, aby wszystkim pracownikom zapewnić możliwość wzięcia udziału w głosowaniu. Zainteresowanie jest bardzo duże – mówią nam związkowcy z kopalni Pniówek – referendum nie jest wymysłem związkowców, ale wynika z determinacji załogi.

Pytanie, na które odpowiadają górnicy, brzmi: „Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się zarządu JSW z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?”.

Na początku  akcja strajkowa będzie wyglądała tak, że górnicy po zakończonej pracy będą zostawać przez 4 godziny w wyznaczonych miejscach. Pracownicy dołowi pod ziemią, a pracownicy powierzchni, przeróbki i administracji na powierzchni kopalni. Niewykluczone, że w kolejnych dniach akcja strajkowa ulegnie zaostrzeniu.

Zdaniem górników, 21 stycznia Zarząd JSW wypowiedział trzy porozumienia zbiorowe. Chodzi o porozumienia: z dnia 28 lutego 2011 roku (deputat węglowy), 5 maja 2011 roku (przed debiutem giełdowym JSW) oraz 8 listopada 2012 roku (wzrost stawek płac). Według szacunków związków zawodowych górnicy stracą na tych zmianach, w zależności od stanowiska pracy, od 10 do nawet 20 proc. rocznych wynagrodzeń.

Tymczasem  Zarząd JSW informuje, że wprawdzie w referendum pracownicy spółki odpowiadają na pytanie, które nie odnosi się bezpośrednio do przedmiotu sporu, bo jest nim kwestia profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników. Obowiązek zapewnienia tego świadczenia  przez pracodawcę dotyczy tylko tych osób, które pracują pod ziemią i w warunkach szczególnie szkodliwych na powierzchni (określa to Rozporządzenie Rady Ministrów).  Dotychczas jednak korzystali z nich wszyscy pracownicy JSW, ale Zarząd w styczniu 2014 r. podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania posiłku profilaktycznego pracownikom powierzchni.

Zarząd  w informacjach o konflikcie pomija spór o wypowiedzenie porozumień zbiorowych. Podkreśla natomiast, że w kopalniach JSW  nie będzie zwolnień, likwidacji zakładów, a wynagrodzenia pracownicze są wypłacane na czas. Nagroda roczna, czyli 14-tka za rok 2014 będzie wypłacona w całości lub w ratach jeszcze w lutym. Biorąc natomiast pod uwagę trudną sytuację na rynkach i brak perspektywy na wzrost cen węgla, Zarząd zaproponował w programie oszczędnościowym, aby uzależnić wypłatę m.in. tego dodatkowego świadczenia od wyników firmy, a model organizacyjny oprzeć na wzorcu kopalni Silesia (6-dniowy tydzień pracy kopalni i 5-dniowy tydzień pracy górnika).