Wolski: Kopex zanotował ponad 32 miliony zysku netto w drugim kwartale 2014 r.

29 sierpnia 2014, 13:43 Energetyka

Grupa Kopex poprawiła wyniki w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Zysk netto wzrósł ponad trzynastokrotnie, ponad dziesięciokrotnie wzrosła marża netto. O ponad 25% wzrosły przychody wszystkich kluczowych dla Grupy segmentów.

Kopex przedstawił w Warszawie wyniki finansowe za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2014 r. W drugim kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 32,7 mln PLN (+1221% r/r), przychody ze sprzedaży 373,3 mln PLN (+24% r/r), zysk brutto na sprzedaży wyniósł 74,2 mln PLN (+72% r/r), EBITDA 78,1 mln PLN (+98% r/r), a EBIT 40,5 mln PLN (+1232% r/r).

Poprawa wyników w relacji rok do roku to przede wszystkim efekt wyższej rentowności realizowanych kontraktów przy wzroście poziomu przychodów. Nie bez znaczenia jest również efekt bazy – drugi kwartał 2013 roku należał do najgorszych pod względem wyników w ostatnich latach. W relacji kwartał do kwartału nieznacznie spadły przychody i zysk brutto na sprzedaży. W drugim kwartale wzrósł natomiast zysk operacyjny oraz EBITDA. O prawie 7 milionów (z 25,8 mln PLN) wzrósł również zysk netto.

– Wyniki Kopeksu są satysfakcjonujące, ale mogłyby być lepsze – powiedział w środę prezes Spółki Józef Wolski – Negatywny wpływ miały na nie wyniki segmentu maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego, w szczególności spółki Famago, w której udziały zostały w lipcu zbyte. Wolski dodał, że sprzedaż Famago nie oznacza rezygnacji Grupy z segmentu odkrywkowego. Będzie on rozwijany w oparciu o inne spółki Grupy, niewykluczona jest również kooperacja z Famago. Poza segmentem maszyn i urządzeń dla górnictwa odkrywkowego wszystkie kluczowe w działalności Grupy segmenty zanotowały w drugim kwartale poprawę wartości sprzedaży rok do roku o przeszło 25%.

W pierwszym półroczu istotnie wzrosła rentowność prowadzonej działalności operacyjnej. Na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wyniosła ona 20,0% (13,9% w 1H’13), na poziomie zysku operacyjnego 10,0% (3,3% w 1H’13), a na poziomie EBITDA 20,0% (14,7% w 1H’13). Marża netto wzrosła do 7,8% z 1,85% w pierwszym półroczu 2013 roku. „Poprawa rentowności to efekt realizacji wyżej marżowych kontraktów, oraz realizowanych w Grupie programów restrukturyzacyjnych, które przynoszą oszczędności na poziomie kosztów wytworzenia.” – zaznaczył prezentując wyniki Wolski.

Wartość zamówień Kopeksu na koniec drugiego kwartału wyniosła ponad 1,43 mld PLN i była o 5% niższa niż rok wcześniej i o 13% niższa w porównaniu z końcem marca 2014 roku. „Mamy mniej zamówień z rynku krajowego, na rynku rosyjskim też panuje zastój w inwestycjach.” – mówił Wolski – „Realizujemy ponadto wcześniej podpisane kontrakty, szczególnie na rynkach argentyńskim i chińskim”.

W drugim kwartale Grupa Kopex zwiększyła kapitał obrotowy netto o 10% do poziomu 679 mln PLN (-9% r/r). Nieznacznie również (o 4%, do 399 mln PLN) wzrosło zadłużenie oprocentowane netto. Rok do roku było ono jednak niższe o 32%.

W kolejnych kwartałach Grupa Kopex będzie kontynuowała politykę zwiększania ekspozycji na rynki zagraniczne. Duże nadzieje wiąże przede wszystkim z rynkiem chińskim oraz argentyńskim. W kolejnych kwartałach postępować też będzie proces restrukturyzacji Grupy.