Wspólnota Energetyczna apeluje o dalsze reformy energetyczne na Ukrainie

18 września 2015, 08:26 Alert

(Wspólnota Energetyczna/Wojciech Jakóbik)

Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

Dyrektor Sekretariatu Wspólnoty Energetycznej Janez Kopac odwiedził 17 września Kijów, by rozmawiać z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką na temat reform sektora energetycznego. Wspólnota współpracowała z Ukraińcami przy projektowaniu ustaw o rynku gazu i rynku energii elektrycznej w zgodzie z regulacjami trzeciego pakietu energetycznego Unii Europejskiej.

Kopac docenił przyjęcie ustawy o rynku gazu zgodnej z pakietem. Wezwał Ukrainę do dalszych wysiłków na rzecz wdrożenia aktów wykonawczych, które pozwolą w pełni wdrożyć regulacje rynku gazu oraz przyjęcia ustawy o rynku energii elektrycznej, o efektywności energetycznej i stworzeniu regulatora w sektorze energetycznym. W tych wysiłkach Sekretariat ma także wspierać Kijów.

Wspólnota Energetyczna obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia. Traktat ustanawiający ją  tworzy zintegrowany rynek energii  pomiędzy UE oraz Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Macedonią, Czarnogórą, Serbią, Kosowem, Mołdawią i Ukrainą. Najważniejszym zadaniem Wspólnoty Energetycznej jest wdrożenie prawa unijnego we wszystkich państwach będących stronami traktatu w dziedzinie energii, środowiska i konkurencji. Przyjęcie unijnego acquis przez Państwa Bałkanów Zachodnich, Mołdawię i Ukrainę pozwoli na dokończenie budowy jednolitego rynku energetycznego w Europie oraz przyczyni się do zwiększenia szans akcesji państw Wspólnoty Energetycznej do Unii Europejskiej.

Wspólnota Energetyczna należy do najważniejszych priorytetów Polski z zakresu zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE a jej wzmocnienie stanowiło jeden z filarów koncepcji Unii Energetycznej zaproponowanej przez Donalda Tuska. Polska opowiada się za wzmocnieniem Traktatu o Wspólnocie Energetycznej w zakresie wdrażania i egzekwowania prawa w ramach prowadzonego obecnie procesu reformy Wspólnoty.