Polak będzie doradzał przy odbudowie energetyki Ukrainy

17 marca 2023, 06:00 Alert

Wspólnota Energetyczna we współpracy z ministerstwem energetyki Ukrainy zorganizowała debatę w Kijowie. Jej owoc to powołanie Rady Refleksji przy sekretariacie Wspólnoty, na czele której stanie Polak, mający doradzać przy odbudowie energetyki ukraińskiej.

Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.
Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

Tematem spotkania był Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu Ukrainy. To dokument tworzony przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także jej zagranicznego wymiaru, w który jest włączona między innymi Ukraina, czyli Wspólnoty Energetycznej. KPEiK ma być formą raportu na temat postępów transformacji energetycznej.

Podczas spotkania 15 marca została powołana Grupa Refleksji przy sekretariacie Wspólnoty Energetycznej, a na jej czele stanął Michał Kurtyka, były minister klimatu RP oraz prezydent COP24. Grupa ma konsultować plany odbudowy energetyki ukraińskiej oraz jej transformacji.

Inwazja Rosji na Ukrainie spowodowała deficyt mocy nad Dnieprem oraz konieczność reorientacji szlaków dostaw surowców. Mimo to Kijów kontynuuje integrację rynków energii i gazu z Unią Europejską oraz zamierza rozwijać handel transgraniczny oraz dalej transformować sektor. Warto nadmienić, że dyrektor Wspólnoty Energetycznej, to Artur Lorkowski, uznany ekspert i były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wspólnota Energetyczna/Wojciech Jakóbik

Lorkowski: Współpraca energetyczna Unii z Ukrainą to win-win, ale Rosja chce lose-lose (ROZMOWA)