WUG: W górnictwie pracuje ponad 180 tys. osób

5 lipca 2019, 07:45 Alert

Według stanu na koniec 2018 r. w kraju funkcjonowało 7521 zakładów górniczych, 22 zakłady prowadzące działalność turystyczną, rekreacyjną, leczniczą w wyrobiskach zlikwidowanych zakładów (np. Guido, Wieliczka) oraz 181 zakładów wykonujących roboty geologiczne, a także 3816 oddziałów podmiotów wykonujących czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego. Według danych Wyższego Urzędu Górniczego, łączne zatrudnienie na 31 grudnia ub.r. wyniosło w górnictwie łącznie 180 422 pracowników.

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Mamy 43 podziemne zakłady górnicze, pracuje w nich 91 tys. osób. Tych wydobywających węgiel kamienny jest 20 (75 tys. osób zatrudnionych). Kopalnie węgla kamiennego w likwidacji to 16 (1749 pracowników). Do tego dochodzą trzy kopalnie wydobywające rudę miedzi (12 tys. pracowników), po jednej kopalń rudy cynku i ołowiu, sól, gips i anhydryt oraz solankę do celów leczniczych. Zakładów zajmujących się turystyką, rekreacją i leczeniem jest 22 (niemal 2 tys. pracowników).

Otworowych zakładów górniczych jest 94 (zatrudnienie 3417 osób). Dziewięć z nich wydobywa ropę naftową i gaz ziemny (2,5 tys. pracowników), po dwa sól i siarkę. Trzy wydobywają metan z pokładów węgla, dwa magazyny podziemne gazu oraz jedno podziemne składowisko odpadów w likwidacji. Jest także 75 zakładów zajmujących się wydobywaniem wód leczniczych, termalnych i solanki.

nettg.pl/CIRE.PL