Wykonawcy nowego bloku w Jaworznie postulują rozszerzenie zakresu prac. Czy będzie aneks do umowy?

17 września 2019, 16:30 Alert

Wykonawcy inwestycji budowy bloku 910 MW w Jaworznie złożyli wniosek o rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie – poinformował Tauron w komunikacie.

Budowa bloku 910 MW w Jaworznie | fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Szerszy asortyment węgla i normy środowiskowe

Konsorcjum Rafako S.A i Mostostal Warszawa S.A zaproponowało wykonanie dodatkowych prac, które mają pozytywnie wpłyną na parametry techniczno-środowiskowe Bloku oraz umożliwią rozszerzenie tzw. pola paliwowego Bloku (dopuszczenie szerszego asortymentu węgla), co pozwoli optymalizować koszty produkcji energii elektrycznej. – W ocenie Konsorcjum prace dodatkowe przyniosą Grupie Kapitałowej Emitenta wymierne korzyści finansowe i eksploatacyjne. Konsorcjum wskazuje, że zgoda Emitenta na ewentualne rozszerzenie zakresu prac może mieć wpływ na harmonogram realizacji budowy Bloku i wartość Umowy – czytamy w raporcie bieżącym spółki.

-Zwiększenie pola paliwowego otworzy Zamawiającemu nowe możliwości pozyskania paliwa na rynku, zmniejszając jednocześnie ryzyko związane z ewentualnym deficytem podaży węgla zawartego w kontraktowym polu paliwowym. Tym samym, Zamawiający uzyska nowe możliwości kontraktowania paliwa pod względem handlowym. – podano z kolei raporcie giełdowym Rafako.

Będą negocjacje

W związku z powyższym spółka Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. ma przystąpić do negocjacji propozycji przedstawionych przez Konsorcjum.

Z kolei jak podaje w raporcie bieżącym Rafako, przedmiotem powyższych negocjacji jest przede wszystkim zmiana w zakresie Gwarantowanych Parametrów Technicznych Bloku nakierowana na poprawę parametrów emisji przez Blok do atmosfery niektórych szkodliwych substancji oraz w zakresie parametrów paliwa dopuszczonego do spalania w Bloku.

Dostosowanie do konkluzji BAT

-Emitent wskazuje, że zgoda Zamawiającego na ewentualne rozszerzenie zakresu prac może mieć wpływ na całkowity harmonogram realizacji budowy Bloku i wartość Kontraktu. Realizując Kontrakt Emitent dostrzegł możliwości zagwarantowania, że po przeprowadzeniu określonych prac optymalizacyjnych, badań i analiz Blok będzie spełniać wymogi w zakresie dopuszczalnych, na gruncie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik – tzw. konkluzji BAT („kBAT”), poziomów emisji wybranych szkodliwych substancji do środowiska, a także rozszerzenia pola paliwowego dla Bloku, to jest umożliwienia Zamawiającemu spalania paliwa o innych parametrach niż wskazane aktualnie w Kontrakcie, przy zachowaniu norm ochrony środowiska wynikających z kBAT – czytamy w raporcie bieżącym Rafako.

Wskazane zmiany w zakresie parametrów technicznych Bloku mają doprowadzić do zmniejszenia obciążania środowiska naturalnego niektórymi niepożądanymi pierwiastkami, co ma być korzystne zarówno dla zamawiającego, jak również dla pozostałych interesariuszy Zamawiającego – podaje Rafako.

Tauron/Rafako/BiznesAlert.pl