Wyniki TGE po trzech kwartałach 2018. Wzrost przychodów, ale mniejszy zysk netto

31 października 2018, 13:30 Alert
TGE-Nadsaq-NY
Towarowa Giełda Energii z gratulacjami z Nowego Jorku. Fot.: TGE

Trzy kwartały 2018 roku Towarowa Giełda Energii zamknęła wzrostem przychodów 10 proc., ale zysk netto spółki był niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży TGE za trzy kwartały 2018 r. wyniosły 77,3 mln zł, wobec 70,3 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc.

TGE odnotowała zdecydowany wzrost przychodów z tytułu prowadzenia obrotu energią elektryczną, które po trzech kwartałach 2018 r. wyniosły 12,7 mln zł w stosunku do 6,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost o 114 proc.). Wzrosły również przychody spółki z obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia do 29,1 mln zł, w porównaniu do 28,2 mln zł w takim samym okresie 2017 r i przychody z innych opłat od uczestników rynku o 0,5 mln zł do 8,5 mln zł. Spadły natomiast przychody z tytułu obrotu gazem o 6 proc, z poziomu 7,8 mln do 7,3 mln oraz przychody z tytułu prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia o 0,3 proc. z 22,7 mln do 22,6 mln zł.

W trzech kwartałach 2018 r. EBITDA TGE wyniosła 51,5 mln zł w stosunku do 48,5 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2017 roku. Zysk z działalności operacyjnej za ten okres wyniósł 45,1 mln zł wobec 44,4 mln zł wypracowanych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 roku. Wzrost zysku operacyjnego o 0,7 mln zł, według spółki, wynika w głównej mierze z wyższych przychodów ze sprzedaży o 7,0 mln zł.

Zysk netto po trzech kwartałach 2018 r. ukształtował się na poziomie 52,1 mln zł w stosunku do 54,8 mln zł wypracowanych w porównywalnym okresie 2017 roku. Spadek zysku netto spółka tłumaczy niższym saldem dodatnim na przychodach i kosztach finansowych, co jest efektem mniejszej dywidendy od spółki IRGiT, która w 2018 roku wynosiła 14,9 mln zł, wobec ok. 20 mln zł w 2017 roku.

CIRE.pl