WZ Lotosu zgodziło się na zmiany w Rafinerii Gdańskiej przy fuzji z Orlenem. „To bezprecedensowy projekt”

14 października 2021, 12:15 Alert
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Podczas walnego zgromadzenia Grupy Lotos, akcjonariusze zgodzili się na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Lotos Asfalt poprzez wniesienie aktywów rafineryjnych w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali posiadacze 132,7 mln akcji spółki, przeciw było 9,7 mln, a wstrzymało się 5,99 mln. Zgodnie ze statutem, uchwała jest ważna, jeśli opowie się za nią ponad 80 proc. obecnych na WZ akcjonariuszy, w obecności przynajmniej połowy akcjonariatu. W czwartkowym walnym Lotosu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 80,3 proc. głosów.

– Czekamy na oficjalny raport Grupy Lotos, ale już wiadomo, że podjęte dzisiaj uchwały są dowodem na to, że inwestorzy wierzą w sukces projektu budowy koncernu multienergetycznego. To kolejny ważny krok w procesie fuzji Orlenu z Lotosem – napisał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze.

Wcześniej zarząd Grupy Lotos oceniał, że konsolidacja aktywów rafineryjnych jest korzystna i uzasadniona biznesowo. Obecnie część instalacji rafinerii jest własnością Grupy Lotos, a część Lotos Asfalt. Wynika to z historycznych zaszłości spowodowanych strukturą finansowania najnowocześniejszej części rafinerii, która jest własnością Lotos Asfalt.

Na podstawie analiz firmy doradczej oszacowano, że integracja całości kompleksu rafineryjnego w jednej spółce może przynieść Grupie Lotos coroczne oszczędności w wysokości minimum 10 mln zł.

Uchwała będzie wykonana wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku zmian ustawowych negatywne skutki podatkowe w niepodlegającym zwrotowi podatku akcyzowym nie będą przekraczały kwoty uzasadniającej konsolidację aktywów rafineryjnych w Lotos Asfalt. Oznacza to, że aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos do Lotos Asfalt będzie wykonany tylko w wypadku, gdy nieodzyskiwalny koszt podatku akcyzowego związanego z tą czynnością będzie niższy niż 41,5 mln zł.

Polska Agencja Prasowa podaje, że walne zgromadzenie Grupy Lotos jeszcze trwa. Akcjonariusze będą teraz decydować o wyrażeniu zgody na zbycie przez Grupę Lotos udziałów w Lotos Biopaliwa, Lotos Terminale, Lotos Paliwa i Lotos Asfalt.

Zgody te są niezbędne do kontynuacji procesu połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. W lipcu Komisja Europejska nałożyła na Orlen i Lotos warunki, których spełnienie umożliwi dalsze prace nad integracją polskiego sektora węglowodorowego. Zakładają one m.in. konieczność znalezienia partnerów chętnych do objęcia części aktywów Grupy Lotos, w tym 30 procent udziałów w gdańskiej rafinerii.

Zarząd Grupy Lotos w uzasadnieniu do projektów uchwał podawał, że ich podjęcie nie stanowi jeszcze ostatecznej decyzji walnego zgromadzenia na ich zbycie, gdyż nastąpi to tylko w wypadku dojścia do skutku koncentracji z Orlenem – czytamy na stronie PAP.

– Akcjonariusze podjęli się bardzo ważnego i odpowiedzialnego zadania. Dziękujemy za zaufanie zarówno reprezentującemu naszego głównego właściciela – ministerstwu aktywów państwowych z wicepremierem Jackiem Sasinem na czele, jak i funduszom posiadającym pakiety naszych akcji. Nie bylibyśmy dziś w tym miejscu, gdyby nie determinacja prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i całego zespołu, który od wielu miesięcy pracuje nad połączeniem obu firm. Jest to projekt bezprecedensowy, ale równocześnie niezbędny dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. To również istotna transakcja dla naszej organizacji. Podjęte dziś decyzje przełożą się z jednej strony na wymierne korzyści finansowe, z drugiej – na zabezpieczenie miejsc pracy w przyszłości – podkreśla Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy Lotos.

Polska Agencja Prasowa/Lotos/Twitter/Jędrzej Stachura/Michał Perzyński

Pawlak: Lotos chce iść w kierunku zielonego wodoru