Zambara: Technologia ICT w miastach poprawia bezpieczeństwo na drogach

9 kwietnia 2014, 12:55 Drogi

W inteligentnych miastach technologie cyfrowe coraz lepiej pomagają ludziom. Są wykorzystywane do świadczenia usług publicznych, efektywnego wykorzystywania zasobów, pozytywnie oddziałują na środowisko. Na konferencji Smart Cities we Wrocławiu, eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak inteligentne są europejskie miasta – poinformował portal Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

– To miasta stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji. Są również głównym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Co prawda każde miasto jest wyjątkowe, ale wszystkie stoją przed podobnymi wyzwaniami. W związku z tym Komisja Europejska wspiera badania nad nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi (Information and Communication Technology – ICT) – przypomniał w swoim wystąpieniu ekspert Dyrekcji Generalnej CONNECT Komisji Europejskiej Nino Zambara.

Jednocześnie zaznaczył on, że wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwiększenia wydajności miejskiej infrastruktury a także trwałego i zrównoważonego rozwoju – ICT uwzględnia przekrojowe rozwiązania z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa transferu danych, geolokalizacji i ochrony prywatności.

Ekspert Komisji Europejskiej odniósł się następnie do dobrej praktyki zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Inteligentnych Miast i Gmin (Smart Cities European Innovation Partnership).

– Celem Partnerstwa jest przezwyciężenie przeszkód utrudniających wprowadzanie w europejskich miastach inteligentnych rozwiązań poprzez facylitację dialogu między przedstawicielami władz samorządowych, biznesu i środowiska akademickiego – stwierdzał Zambara.

– Chcemy, aby wszystkie zainteresowane podmioty mogły uczestniczyć w określaniu, rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Komisji Europejskiej zależy na wypracowaniu określonej wizji i sprawnej jej realizacji – konkludował .

Środki finansowe z Unii Europejskiej są dostępne na ten cel w ramach programów Horizon 2020 Research Programme i European Green Vehicle Initiative.