Prezes TGE dla „Rz”: Chcemy wdrożyć platformę OTF w przyszłym roku

12 lipca 2018, 10:00 Alert
energia elektryczna energetyka kabel

Między innymi na temat ostatnich zawirowań na rynku energii oraz nowego cennika, a także planów rozwoju, z prezesem Towarowej Giełdy Energii Piotrem Zawistowskim rozmawiała „Rzeczpospolita”.

Rozmowa dotyczyła między innymi podejrzeń o manipulacje cenami na terminowym rynku energii i wszczętego przez URE postępowania wyjaśniającego. W związku z tą sytuacją pojawiły się głosy, że regulator może zdecydować o zwiększeniu obligo giełdowego aby poprawić płynność. W ocenie szefa TGE, przed zakończeniem postępowania URE i poznaniem argumentów Urzędu, jest za wcześnie na formułowanie opinii w tej sprawie. Tym bardziej, że TGE nie ma pełnego oglądu sytuacji, bo widzi jedynie transakcje giełdowe. Jednocześnie prezes Zawistowski zapewnił, że TGE jest cały czas aktywna, jeśli chodzi o obserwację rynku i powiadamianie odpowiednich organów w przypadku gdy zachodzi taka konieczność.

„Rzeczpospolita” wróciła do tematu nowego cennika TGE, nad którym dyskusja trwa już od grudnia ubiegłego roku. Prezes przypomniał, że TGE zaproponowała stawki degresywne, a ze strony uczestników rynku pojawiły się inne propozycje, miedzy innymi odnośnie animacji rynku. W ocenie prezesa proponowane przez uczestników rynku zwolnienie z opłat w przypadku transakcji zawartych w modelu animacji ma sens, ale pojawiają się też wątpliwości, czy takie działanie doprowadzi do zwiększenia obrotów na rynku, na którym zmienność cen sięga kilku lub kilkunastu zł/MWh.

Rozmowa dotyczyła też prac nad stworzeniem platformy OTF przez TGE. Jak zapowiedział prezes wniosek do KNF o zatwierdzenie OTF ma trafić do końca roku. – Liczę na to, że będziemy gotowi wdrożyć platformę OTF w przyszłym roku – powiedział „Rzeczpospolitej” prezes Zawistowski. Jednocześnie z zapowiedzi prezesa wynika, że po wakacjach ma zapaść decyzja odnośnie sposobu realizacji wymagać dyrektywy MiFID II dla instrumentów finansowych na TGE.

Tematem rozmowy były też plany powołania przez TGE platformy aukcyjnej. Jak ujawnił prezes Zawistowski, TGE rozważa między innymi możliwość prowadzenie aukcji dla wtórnego rynku mocy oraz w obszarze rynku gazu. W tym pierwszym przypadku to perspektywa trzech lat, ale drugim platforma może powstać zdecydowanie szybciej.

Rzeczpospolita