Zawisza: cel PGNiG to wzrost wydobycia

10 września 2015, 07:10 Energetyka

W wywiadzie udzielonym „Pulsowi Biznesu”, prezes PGNiG Mariusz Zawisza powiedział, że głównym celem spółki w obszarze surowcowym pozostaje wzrost wydobycia.

PGNiG będzie dążył do uruchomienia nowych projektów międzynarodowych oraz zwiększenia wydobycie z własnych złóż i przyspieszenia zagospodarowania złóż już rozpoznanych. Spółka analizuje projekty w Europie, przede wszystkim w obszarze Morza Północnego, w Kanadzie i USA oraz w wybranych państwach Azji Południowo-Zachodniej – powiedział „Pulsowi Biznesu” Mariusz Zawisza.

Prezes PGNiG jest zdania, że ceny gazu w Polsce będą spadać na skutek wyrównywania się różnic między cenami w kraju i w Europie Zachodniej, do czego przyczyni się rozwój połączeń transgranicznych oraz postępująca liberalizacja rynku gazu w Polsce. Na spadek cen błękitnego paliwa będzie miała też wpływ wysoka podaż paliwa, presja na obniżki cen w długoterminowych kontraktach importowych, niskie ceny ropy oraz zmniejszający się popyt na gaz ze strony energetyki.

Pytany przez „Puls Biznesu” o miejsce gazu w Polityce Energetycznej Polski 2050, prezes PGNiG powiedział, że w niedostatecznym stopniu uwzględniono korzyści, jakie sektor gazowy może czerpać z postępującej integracji rynku z państwami ościennymi.

Źródło: Puls Biznesu/CIRE.PL