Jest umowa na nowe zbiorniki ropy w Gdańsku. „Coraz więcej surowca trafia do Polski drogą morską”

30 stycznia 2018, 13:00 Energetyka
PERN Mostostal umowa na zbiorniki w Gdańsku
Podpisanie umowy na nowe zbiorniki ropy PERN w Gdańsku. Fot.: BiznesAlert.pl

Jest umowa PERN-Mostostal Płock i Mostostal Warszawa na budowę nowych zbiorników ropy, które mają wesprzeć dywersyfikację dostaw surowca do Polski.

Zwierzyński: Coraz więcej ropy trafia do Polski drogą morską

Rozbudowa naszych pojemności magazynowych to konieczność bo oczekują tego nasi klienci – podkreślił Tadeusz Zwierzyński, wiceprezes zarządu PERN.  – Coraz więcej ropy trafia do nas drogą morską. Dlatego zdecydowaliśmy o realizacji tego projektu. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że budowa nowych pojemności w gdańskiej bazie to dopiero początek ambitnego programu inwestycyjnego, który sięga 2020 roku –  dodał.

– Do realizacji projektu przystąpimy niezwłocznie po podpisaniu kontraktu. Na wybudowanie zbiorników mamy 25 miesięcy, co oznacza, że w pierwszym kwartale 2020 roku PERN będzie miał już do dyspozycji nowe pojemności magazynowe – podkreślił Maciej Barycki, prezes Mostostal Płock.

– Jako Mostostal Płock jesteśmy spółką typowo wykonawczą z własnym potencjałem wykonawczym. Nasi pracownicy są zatrudnieni od szeregu lat i mają ogromne doświadczenie oraz wiedzę. To w większości mieszkańcy Płocka. Gwarantujemy terminowe i jakościowe wykonanie dzieła – powiedział.

Uczestnicy konferencji PERN podali dane liczbowe na temat udziału ropy spoza Rosji w dostawach przez terminal w Gdańsku. Według wiceprezesa PERN obecnie jest to kilkanaście procent, a liczba ta może się podwoić. – Budując autostradę nie wiem jaka będzie różnica między samochodami osobowymi a ciężarowymi. Jestem tylko właścicielem infrastruktury – powiedział prezes Zwierzyński. – Na pewno PKN Orlen oczekuje seperacji. Prosi, aby ropociąg powstał jak najwcześniej. Zainteresowanie jest i już od przyszłego miesiąca wzrosną dostawy do rafinerii Totala w Leunie. To generalny trend.

Dywersyfikacja

– Ten kontrakt to pierwszy z elementów realizacji strategii. Pozwoli spełnić oczekiwania rafinerii polskich – powiedział wiceprezes PERN Tomasz Zwierzyński. – Właśnie zmiana kierunku dostaw sygnalizowana m.in. przez Rafinerię w Płocku, rodzi konieczność budowy nowych mocy magazynowych. Gdańsk będzie największym obszarem magazynowym w Polsce. Będzie posiadał sumarycznie 1,800 mln m sześc. Jego zdaniem należy spodziewać się nacisków na rozbudowę magazynów w Płocku. Przedstawiciele Mostostalu żartowali, że chętnie w tej rywalizacji pomogą poprzez realizację kolejnych kontraktów.

– Orlen sprowadza dzisiaj ropę z kilku krajów o różnych gatunkach i doprasza się seperacji. Chodzi o to, aby to co trafia z tankowca trafiło do rafinerii, niezmieszane z ropą rosyjską, ani żadną inną – ocenił prezes Zwierzyński. Z kolei druga nitka Rurociągu Pomorskiego ma umożliwić szybsze dostawy z „kierunku zdywersyfikowanego” do Rafinerii Płockiej. – I nie tylko – podkreślił przedstawiciel PERN.

Dane techniczne zbiorników

Pojemność magazynowa parku zbiornikowego w Gdańsku w ciągu najbliższych dwóch lat przekroczy 1 mln m sześc. – to efekt podpisanej właśnie umowy PERN z konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa w sprawie budowy dwóch nowych zbiorników na ropę – po 100 tys. m sześc. każdy. Inwestycja jest podyktowana oczekiwaniami klientów, którzy w coraz większym stopniu dywersyfikują dostawy surowca. Jest to także jeden z elementów budowy niezależności energetycznej Polski – czytamy w komunikacie PERN.

Wykonawcy

PERN informuje, że podstawowym kryterium wyboru wykonawcy była cena, czyli łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto. Zgłosiło się dwóch oferentów i z nimi negocjowano cenę. Zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane 31 sierpnia zeszłego roku. Ogłoszenie przetargu wydrukowano w prasie we wrześniu zeszłego roku. Oferty zostały otwarte 30 listopada 2017 roku.

Mostostal Płock chwali się tym, że jest jedyną w Polsce firmą z tak szerokimi referenacjami odnośnie budowy zbiorników dwupłaszczyznowych. Grupa Mostostal Warszawa należy z kolei do największych wykonawców generalnych w kraju. Ma doświadczenie we współpracy z PERN. Mostostal Płock zbudował dwa zbiorniki na ropę w Adamowie. Wówczas były to największe obiekty tego typu w Polsce. Spółka była zaangażowana w budowę terminalu naftowego w Gdańsku.

Baza w Gdańsku

Obecnie w Bazie w Gdańsku znajduje się 18 zbiorników o łącznej pojemności 900 tys. m sześc.. Do  przetargu na budowę nowych pojemności zgłosiło się dwóch oferentów. PERN wybrał ofertę konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa jako najkorzystniejszą. Wartość kontraktu sięgnie prawie 143 mln zł.

Jeszcze w 2018 roku PERN zamierza zakończyć I etap rozbudowy pojemności w obszarze paliw. Chodzi o niemal 130 tys. m sześc.. Nowe zbiorniki powstaną tam gdzie jest największy popyt klientów – czyli w bazach w Nowej Wsi Wielkiej i Koluszkach.

Najważniejsze projekty inwestycyjne PERN do 2020 roku:

  • 2 nowe zbiorniki w Bazie w Gdańsku (200 tys. m sześc.),
  • 5 nowych zbiorników w Terminalu Naftowym w Gdańsku (363 tys. m sześc.),
  • Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego z Płocka do Gdańska (242 km),
  • Nowe zbiorniki o łącznej pojemności 318 tys. m sześc.,
  • Budowa rurociągu paliwowego z bazy PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebinii,
  • Zwiększenie przepustowości rurociągów paliwowych dla zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej.

Kontekst

W dniu 28 listopada 2017 roku Rada Ministrów przyjęła Politykę rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Zawiera ona zalecenie budowy drugiej nitki ropociągu północnego.

Polityka zawiera wskazanie inwestycyjne dla spółki PERN odnośnie budowy drugiej nitki ropociągu północnego. Ma to wynikać z konieczności zapewnienia Płockowi takiego rodzaju ropy, aby pracowała ona jak najwydajniej. – Faktycznie rzecz biorąc chodzi o różne rodzaje ropy naftowej dostarczanej przez naftoport, seperowanej i przesyłanej do Rafinerii Płock – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski cytowany przez BiznesAlert.pl.

– Mamy już możliwość zaopatrywania z naftoportu tej rafinerii. Przesył przez jedną nitkę wystarczy do jej pracy. Natomiast konieczna jest druga nitka po to, aby racjonalizować to w sensie gatunku. Będzie to wzmacniać bezpieczeństwo – ocenił Piotr Naimski. Minister poinformował, że ćwiczenia ataków terrorystycznych pokazały, że druga nitka jest z tego względu potrzebna.

PERN/Mostostal/BiznesAlert.pl

AKTUALIZACJA 30 stycznia 2018, godz. 13.10 – fragment o dywersyfikacji

Strategiczne magazyny z Orlenu do Gaz-Systemu i druga nitka Ropociągu Pomorskiego