P.o. prezesa ZE PAK: Bez nowego planu spółka nadal będzie nierentowna

7 lutego 2019, 12:15 Alert
ZE PAK

Pracownicy Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin zostali poinformowani we wtorek, 5 lutego, że nie będą otrzymywać premii, aż do odwołania. Sytuacja ta spowodowała napięcie w spółce. Większościowym udziałowcem ZE PAK jest Zygmunt Solorz-Żak, który regularnie znajduje się na liście 100 najbogatszych Polaków. Jego udziały wynoszą 51,55 proc. W środę, 6 lutego pod siedzibą spółki zorganizowano pikietę. Tego samego dnia list do pracowników wystosował pełniący obowiązki prezesa Marcin Ginel.

– Sytuacja na rynku zarówno wytwarzania energii, jak i jej sprzedaży podlega w ostatnim czasie potężnym zmianom i turbulencjom. Wystarczy wspomnieć chociażby kwestie cen prądu i ich regulacji, kosztów eksploatacji odkrywek oraz w szczególności zawirowań na światowych rynkach związanych z prawami do emisji CO2, które skutkowały kilkusetprocentowymi wzrostami ich cen (od około 5 Euro do nawet 30 Euro za tonę) – rozpoczął swój list Marcin Ginel.

Tłumaczy on dalej, że sytuacja na rynku energii stała się trudna i skomplikowana, wciąż nie ma możliwości jasnego określenia jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość: – Przygotowana przez Rząd nowa Strategia Dla Polskiej Energetyki skłania branżę do wnikliwej analizy obecnej sytuacji rynkowej w branży. 5 lutego, jako Prezes Zarządu ZE PAK SA spotkałem się z przedstawicielami organizacji związkowych i poinformowałem o wstrzymaniu premii uznaniowej dla pracowników ZE PAK SA i Spółki PAK SERWIS. Zarząd Spółki zdecydował się na wstrzymanie indywidualnej premii uznaniowej z powodu konieczności dokonania wnikliwej analizy sytuacji rynkowej, w jakiej znajduje się Spółka oraz weryfikacji wyników finansowych Firmy – czytamy w liście p.o. prezesa.

Ginel argumentuje, że w obecnej sytuacji niepewności cenowej i regulacyjnej, Zarząd Spółki musi skupić się na znalezieniu rozwiązania, które pozwoli Firmie zacząć ponownie wypracowywać dodatni wynik finansowy: – Zarząd chce w ciągu miesiąca uzyskać kompleksową wiedzę na temat kondycji ekonomicznej Spółki i wtedy podjąć decyzję w sprawie przyznawania indywidualnej premii uznaniowej dla pracowników. Dlatego też, jako Prezes Zarządu zwracam się do wszystkich pracowników ZE PAK SA, aby dali szansę nowemu zarządowi wypracować optymalne, w tej sytuacji, plany dalszego rozwoju oraz uzyskania rzetelnej prognozy funkcjonowania Spółki na najbliższe lata – pisze on dalej.

Ginel dodaje, że bez takiego planu ZE PAK SA będzie skazany na dalszą nierentowną działalność, brak zysków i wynikające z tego problemy: – Chcemy rozwijać i restrukturyzować Grupę Kapitałową ZE PAK SA tak, aby wypracowywała dodatni wynik finansowy. Tylko w ten sposób będziemy mogli utrzymać zatrudnienie i zapewnić Firmie przyszłość,a pracownikom godne płace oraz premie. Priorytetem obecnego zarządu jest stabilna produkcja, kontynuacja rozsądnej i przemyślanej polityki finansowej Spółki, wzmocnienie wartości ZE PAK SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a także niedopuszczenie do nieuzasadnionej utraty miejsc pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom na każdym stanowisku pracy – zakończył swój list.

ZE PAK/CIRE.pl