Zięba: Decyzja PE utrudni działania inwestorom

10 października 2013, 09:56 Energetyka

Zdaniem Marcina Zięby, dyrektora generalnego Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, wypowiadającego się na łamach czwartkowej „Rzeczpospolitej”, zaostrzenie dyrektywy środowiskowej ws. gazu z łupków utrudni pracę inwestorom i jeszcze bardziej wydłuży tempo prac poszukiwawczych.

– Uchwalone w czerwcu rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pozytywnie wpłynęło na nastroje branży – przypomina Marcin Zięba.

Jego zdaniem, wejście w życie decyzji podejmowanych na szczeblu europejskim może zniweczyć szansę na przyspieszenie prac poszukiwawczych.

– Czas to pieniądz i każde spowolnienie i wydłużenie prac oznacza wyższe koszty, a tym samym wpływa na rachunek całej inwestycji – przypomina dyrektor generalny OPPPW.