Zielone światło dla wydobycia gazu Ziemi Świętej. Może on trafić do Europy

23 maja 2016, 09:30 Alert

(Wojciech Jakóbik)

Gazociąg East Med. Źródło: Defence Greece.

Po przestoju Izrael zaakceptował porozumienie o wydobyciu ze złoża Lewiatan, na którego gaz liczą odbiorcy europejscy.

W marcu tego roku Sąd Najwyższy Izraela zablokował porozumienie zaproponowane pierwotnie. Uwzględniało ono zgodę rządu na utrzymanie podatków i innych regulacji na stałym poziomie. Nowe porozumienie daje rządowi możliwość prowadzenia suwerennej polityki regulacyjnej, ale i pewność partnerom, czyli amerykańskiemu Noble Energy oraz izraelskiej Delek Group. Zostało zaakceptowane na posiedzeniu rządu z 22 maja.

Gaz miałby pochodzić z eksploatowanych już złóż Lewiatan (niepotwierdzone 450 mld m3) i Tamar (potwierdzone 237-254 mld m3). Unia Europejska rozważa wsparcie projektu East Med, czyli gazociągu na izraelski gaz do Grecji. Wchodzą w grę także inne warianty, jak eksport LNG ze złoża.

Więcej: Gaz z Ziemi Świętej dla Europy