Zielony zwrot Taurona ma dać spadek emisji CO2 o 50 procent do 2030 roku. Wyniki z 2019 roku

2 kwietnia 2020, 06:00 Energetyka
tauron
(fot. BiznesAlert.pl)

Tauron podsumowuje 2019 rok. Zwiększył przychody i kontynuował zielony zwrot. Chce zmniejszyć emisyjność swych mocy wytwórczych o ponad 50 procent do 2030 roku.

Grupa informuje, że dostarczyła w 2019 r. łącznie 51,73 TWh energii elektrycznej. Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej klientom był zbliżony do poziomu z 2018 roku (51,97 TWh). Liczba klientów Segmentu Dystrybucja wzrosła o 53 tys. i przekroczyła 5,6 mln. – W 2019 roku. Grupa wyprodukowała 13,88 TWh energii elektrycznej, o 14 procent mniej niż rok wcześniej, kiedy wolumen produkcji wyniósł 16,21 TWh. Zmniejszenie wielkości produkcji było wynikiem sytuacji rynkowej, a zwłaszcza znaczącego wzrostu importu energii, i strategii handlowej przyjętej przez Tauron – podaje.

Tauron zanotował 42-procentowy wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych i nabył pięć farm wiatrowych o mocy 180 MW. Przewiduje, że przychody z rynku mocy wyniosą 5,5 mld zł w następne siedemnaście lat.

Grupa Tauron wypracowała 3,6 mld zł EBITDA. Największy udział w EBITDA Grupy mają: Segment Dystrybucja – 2,6 mld zł (72 proc. udziału) oraz Segment Wytwarzanie – 984 mln zł (27 procent udziału). Marża EBITDA wyniosła 17,5 procent – czytamy w komunikacie. – Wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisów aktualizujących w segmencie Wydobycie i Wytwarzanie w łącznej wysokości 1,03 mld zł, a ich wpływ na wynik finansowy netto wyniósł (838) mln zł. W rezultacie Grupa zanotowała 11 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Wartość dokonanych odpisów nie miała wpływu na wynik EBITDA.

– W 2019 roku zwiększyliśmy przychody i wypracowaliśmy solidny wynik EBITDA, który był wyższy od oczekiwań rynku. Nasze działania skupiały się w ubiegłym roku na realizacji strategii dotyczącej Zielonego Zwrotu Tauron, wiele wysiłku włożyliśmy też kwestie środowiskowe oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej w obszarze klienta – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Taurona. – Zielony Zwrot Taurona zakłada inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Te działania pozwolą na obniżenie wskaźnika emisyjności Grupy o ponad 50 procent w perspektywie 2030 roku – dodaje Filip Grzegorczyk.

Tauron/Wojciech Jakóbik