Istotna zmiana na rynku handlu emisjami CO2

30 stycznia 2019, 09:45 Alert
Komin, przemysł, emisje

Tomasz Bujacz Country Sales Manager, Vertis Environmental Finance podczas VI edycji Emission&Trading Summit, które odbyło się 29 stycznia w Warszawie zwrócił uwagę, że przesunięcie do rezerwy 265 mln ton CO2 w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. mocno wpłynie na rynek. Przypomniał również, że kolejne aktualizacje ilość uprawnień do emisji będzie mieć miejsce do 15 maja każdego roku.

– Wszyscy powinniśmy mieć zaplanowaną dobrze przemyślaną strategię z różnymi scenariuszami- powiedział Tomasz Bujacz. – Wzrost cen paliw, wzrost cen energii elektrycznej, wzrost CO2 do konkretnych poziomów dotknie każdego z nas, nawet odbiorców końcowych.

W swojej wypowiedzi przedstawiciel Vertis Environmental Finance podsumował obecną sytuację, która ma miejsce na runku EU ETS . W jego opinii ceny uprawnień osiągane w 2016 i 2017 nie skłaniały uczestników rynku do inwestycji, a pieniądze otrzymane przez wiele instalacji nie zostały wykorzystane na inwestycje. Pomimo restrykcji w ilości uprawnień, zapotrzebowanie na nie będzie duże we wszystkich krajach Europy. Podkreślił jednak, że kierunek rozwoju gospodarki będzie to weryfikował.

Tomasz Bujacz zwrócił również uwagę, że wzrost ilości uczestników aktywnie działających na rynku EU ETS i pojawienie na nim podmiotów finansowych, które są w stanie mocno zachwiać jego funkcjonowaniem. – W 2016 r. w aukcjach brało udział kilkanaście podmiotów, a 2018 już ponad 30 – zauważył. – Obrazuje to jak duże jest zainteresowanie rynkiem, który jest zarazem mocno regulowany przez polityków, jest super short i ma określoną ilość certyfikatów na rynku- powiedział Tomasz Bujacz. – Jest to rynek, który bardzo łatwo zmanipulować – dodał.

Mówiąc na temat oczekiwań cenowych na 2019- 2020 rok Tomasz Bujacz ocenił, że należy oczekiwać dużej zmienności cen uprawnień do emisji CO2. Według niego mogą się pojawić ceny poniżej 20 euro, ale ceny poniżej poziomu 15 euro są mało prawdopodobne. Z drugie strony przełamanie poziomu 26 euro jest jak najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę możliwość zawirowań politycznych, czy zachowania graczy rynkowych traktujących uprawnienia do emisji jako instrument finansowy.

CIRE.PL