Związkowcy apelują o podjęcie działań w sprawie odkrywki Złoczew

27 marca 2017, 11:15 Alert
Elektrownia Bełchatów
Elektrownia Bełchatów. Fot. BiznesAlert.pl

Walne zebranie delegatów Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów wystosowało w piątek do rządu oraz władz PGE Polskiej Grupy Energetycznej apel w sprawie odkrywki Złoczew.

Członkowie ZZPRC KWB Bełchatów w swoim stanowisku odnośnie odkrywki Złoczew domagając się podjęcia jak najszybszych realnych działań, które doprowadzą do uzyskanie koncesji na budowę i eksploatację odkrywki węgla brunatnego Złoczew.

Jednocześnie sygnalizują oni, że mimo poparcia społecznego dla tej inwestycji w regionie, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przedłużają się procedury wydania decyzji środowiskowej dla budowy nowej odkrywki.

Jak zapowiadają związkowcy, będą walczyć o jak najszybsze doprowadzono do budowy odkrywki Złoczew, bo jak tłumaczą inwestycja jest szansa Polski, regionu łódzkiego oraz na rozwiązanie problemów społecznych dla 100 tys. ludzi.

Andrzej Kopertkowski wiceprezes PGE GiEK w materiale z walnego zgromadzenia delegatów zwraca uwagę, że choć branża węgla brunatnego ma swój głos w dyskusjach na temat przyszłości energetyki w Polsce, to należy brać pod uwagę kontekst unijny i konieczność akceptacji ze strony partnerów z poza Polski.

Waldemar Lutkowski przewodniczący ZZPRC podkreśla natomiast, iż mimo dobrej aury społecznej w regionie dla budowy nowej odkrywki, biorący udział w jednym z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wiceminister energii, ostrzegał że po 2030 roku węgiel brunatny może zniknąć z mapy surowców energetycznych w Polsce.

Złoże Złoczew jest położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, na terenie trzech gmin: Złoczew, Burzenin oraz Ostrówek. Jego zasoby przemysłowe szacowane są na ok. 450 mln ton.

Z ostatnich informacji odnośnie odkrywki Złoczew, zawartych sprawozdaniu zarządu GK PGE za ubiegły rok wynika, że w 2016 roku koncentrowano się głównie na procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz zmianach dokumentów planistycznych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji.

– Zgodnie z przyjętym harmonogramem uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla ze złoża „Złoczew” przewidywane jest w październiku 2017 roku – napisano w sprawozdaniu.

CIRE.PL