font_preload
PL / EN
Energetyka Energia elektryczna Węgiel 25 kwietnia, 2017 godz. 7:30   
KOMENTUJE: Zbigniew Gryglas

Gryglas: Odpowiedzią Polski na pakiet zimowy powinna być integracja OZE

Zbigniew Gryglas

Zaprezentowany pod koniec ubiegłego roku unijny dokument „Czysta energia dla Europy i Europejczyków” mający objąć nowymi regulacjami sektor energetyczny w UE wzbudza debatę także na polskiej scenie politycznej. Polski rząd uważa, że poszczególne zapisy tego dokumenty godzą w suwerenność energetyczną krajów członkowskich. Zdaniem Zbigniewa Gryglasa, posła Nowoczesnej, polską odpowiedzią na pakiet zimowy powinny być innowacje, w tym te integrujące technologię OZE.

Jak podkreśla w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl, Zbigniew Gryglas, pakiet zimowy stoi w zasadniczej sprzeczności z realizowaną przez rząd prawa i sprawiedliwości strategią rozwoju energetyki w oparciu o paliwa stałe a w szczególności węgiel kamienny i brunatny. – Konieczna jest budowa systemu integrującego wiele technologii OZE, z naciskiem na morską energetykę wiatrową, a także wspieranie wysokosprawnej kogeneracji – podkreśla poseł Nowoczesnej.

Jednym z kontrowersyjnych zapisów pakietu zimowego jest powołanie do życia regionalnych centrów energetycznych. Polski rząd uważa, że to zagrożenie dla suwerenności energetycznej krajów członkowskich. Jak mówi Gryglas, w obecnym kształcie sektora Polska nie jest przygotowana na wdrożenie tego rozwiązania. – W sytuacji jego wprowadzenia powstałaby wątpliwość, kto będzie ponosił odpowiedzialność za funkcjonowanie i bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – zaznacza przedstawiciel opozycji.

Kolejnym punktem, który budzi wątpliwości, zwłaszcza w krajach, które opierają energetykę na węglu jest zapis ograniczający wsparcie w postaci pomocy publicznej dla instalacji emitujących CO2 powyżej 550g/kwh. Jak powiedział portalowi BiznesAlert.pl poseł Gryglas,w praktyce pakiet uniemożliwi wspieranie elektrowni węglowych także w ramach projektowanego rynku mocy. – Rozwiązanie to nie uwzględnia w dostatecznym stopniu specyfiki polskiego sektora energetycznego. Za uzasadnione uważam podjęcie próby renegocjacji tych zapisów tak by umożliwiały one wsparcie najbardziej zaawansowanych technologicznie instalacji np. bloki w Kozienicach czy Opolu gdyż Polska nie będzie w stanie w krótkim i średnim horyzoncie zastąpić instalacji węglowych innymi technologiami – podkreślił poseł Nowoczesnej.

Szansą dla polskiej energetyki może być Fundusz Modernizacyjny, który jest elementem reformy systemu handlu emisjami. W opinii posła Zbigniewa Gryglasa, Polska powinna wykorzystać Fundusz Modernizacyjny przede wszystkim na rozwój i wdrażanie najnowszych technologii. – Jednym z priorytetów powinna być walka ze smogiem m.in. poprzez inwestycje w kogeneracji i rozwój sieci ciepłowniczych oraz zadania z zakresu wzrostu efektywności energetycznej np. termomodernizację budynków – zakończył przedstawiciel opozycji.