font_preload
PL / EN
Alert PAP 12 stycznia, 2018 godz. 15:45   
REDAKCJA

PGE traci na noweli ustawy o OZE

energetyka wiatrowa oze wiatrak fot. PGE

Wyniki testów przeprowadzonych przez PGE wskazują na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmentach Energetyki Konwencjonalnej oraz Energetyki Odnawialnej w łącznej wysokości ok. 807 mln zł – poinformowała spółka w komunikacie. Ostateczny wynik testów i wartość odpisu zostaną przedstawione w wynikach grupy za 2017 rok.

Spółka podała, że w szczególności utrata wartości bilansowej dotyczy Elektrowni Szczecin (473 mln zł) oraz wybranych aktywów wiatrowych (110 mln zł) i wynika ze zmiany otoczenia prawnego w zakresie systemów wsparcia OZE.

„W związku z powyższym stosowny odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych zostanie uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r.” – napisano w komunikacie.

PGE dodała, że odpisy aktualizujące wartość bilansową rzeczowych aktywów trwałych nie mają wpływu na wysokość raportowanego zysku EBITDA.

Spółka zastrzegła, że powyższa wartość ma charakter szacunkowy, nie była jeszcze przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Ostateczny wynik testów i wartość odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PGE za 2017 r., które zostanie opublikowane 6 marca 2018 r.

W grudniu zeszłego roku PGE informowała o rozpoczęciu testów na utratę wartości aktywów. Testom podlegać miał majątek wytwórczy konwencjonalny i OZE. Spółka wyjaśniała, że zaistniałe w 2017 roku przesłanki dotyczą głównie zmian prawnych w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Polska Agencja Prasowa