font_preload
PL / EN
Alert 14 listopada, 2017 godz. 10:00   
REDAKCJA

Szwajcaria, Kalifornia i Chiny chcą dołączyć do unijnego systemu handlu emisjami

Zanieczyszczenia, emisje, dym
Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, negocjacje między Unią Europejską i rządem Szwajcarii są prowadzone od roku 2010. Teraz UE rozpoczęła rozmowy na temat połączenia systemów handlu emisjami CO2 również z Kalifornią i Chinami.

Szwajcaria negocjuje z Radą Europejską

Unijny system ETS (Emission Trading Scheme), funkcjonujący od roku 2005, to podstawowe narzędzie Unii Europejskiej w obszarze polityki klimatycznej, które obciążając emisję CO2 wynikającą z produkcji energii, ma skłaniać kraje UE do przechodzenia na niskoemisyjne technologie.
Rada Europejska podkreśla, że włączeniu Szwajcarii do ETS sprzyja zbieżność szwajcarskiego systemu handlu emisjami z systemem unijnym. Oba systemy posiadają podobną strukturę, a także oba mają obowiązywać do roku 2020 (w ubiegłym tygodniu Rada Europejska i Parlament Europejski uzgodniły zasady funkcjonowania ETS w nowej odsłonie, po roku 2020)- Połączenie obu systemów wzmocni ich funkcjonowanie, zwiększając cenę praw do emisji i tworząc międzynarodowy rynek carbon – zapewnia w komunikacie Rada Europejska.

Sprawa włączenia Szwajcarii do ETS trafi teraz do Parlamentu Europejskiego, którego zgoda jest potrzebna, aby do skutku doszła ratyfikacja międzynarodowej umowy. Podobną ratyfikację musi przeprowadzić strona szwajcarska.

Oba systemy ETS zostaną formalnie połączone od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych.

Bezprecedensowym wydarzeniem w historii walki z globalnym ociepleniem może być natomiast połączenie unijnego systemu handlu emisjami CO2 z systemami wdrożonymi przez Kalifornię i Chiny.

Kalifornia również chce dołączyć do EU ETS

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele UE rozmawiali o tym z gubernatorem Kalifornii Jerrym Brownem. Amerykański stan łączy już zresztą swój system handlu emisjami CO2 z systemem wdrożonym przez kanadyjskie prowincje Ontario i Quebec.

Wcześniej UE prowadziła rozmowy na temat połączenia systemów handlu emisjami CO2 z Australią. Te negocjacje utknęły jednak w martwym punkcie.

Unia Europejska sygnalizuje ponadto rozmowy o wspólnym systemie ETS z Chinami, które po zawarciu Porozumienia Paryskiego są coraz aktywniejsze na arenie międzynarodowej jeśli chodzi o politykę klimatyczną i które zapowiedziały wdrożenie własnego ETS.

W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski oraz Rada Europejska uzgodniły założenia reformy systemu ETS, która ma wejść w życie po roku 2020, wspierając realizację unijnych celów klimatycznych na rok 2030.