font_preload
PL / EN
Energetyka Węgiel 16 marca, 2017 godz. 12:45   
REDAKCJA

Wójcik: Polska Grupa Górnicza na giełdzie za pięć lat?

Kopalnia_wieczorek Kopalnia Wieczorek / fot. WikiMedia Commons

Wczoraj (15 marca) w Senacie  odbyła się dyskusja nad uchwaloną przez Sejm ustawą o nowelizacji ustawy górniczej. Nowelizacja upraszcza procedury konieczne dla połączenia Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW). Uzasadniając konieczność połączenia minister Tchórzewski przedstawił Izbie Wyższej argumenty za planowanym połączeniem obu spółek, które ma nastąpić w kwietniu br. KWH jest obciążony dlugiem w wysokości około 2,5 mld zł. i bez gruntownych zmian, w tym restrukturyzacji grozi mu mu upadłość – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl

Występujący z ramach senackiej debaty minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że udziałowcy Polskiej Grup Górniczej (PGG) zamierzają przekształcić tę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Jest to inicjatywa zarówno zarządu PGG jak i udziałowców oraz wierzycieli. Transformacja miałaby „nastąpić szybko.” Minister dodał, że inwestorzy chcą dokapitalizować spółkę kwotą 1 mld. zł. W tym dokapitalizowaniu – wg niedawnych nieoficjalnych informacji – mogą wziąć udział trzej udziałowcy z energetyki oraz Enea i TF Silesia.

Zdaniem ministra wspomnianą kwotą PGG nie będzie potrzebowała „dalszego innego wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych”. Nie będzie potrzebna emisja obligacji. Wsparcie 1 mld zł. może być potrzebne po zakończonej restrukturyzacji. Natomiast w perspektywie pięciu lat, gdyby PGG pojawiła się na giełdzie, może pojawić się zapotrzebowanie na środki na budowę nowych kopalń. Bo trzeba liczyć się z taką perspektywą. Wtedy środki pozyskane z giełdy, z nowej emisji akcji mogą okazać się niezbędne.

Obecnie udział firm energetycznych w PGG przekracza 50 proc. Struktura udziałowa PGG na dziś jest następująca: największym udziałowcem PGG jest katowicki Węglokoks ( 25 proc.). Pozostali udziałowcy (po zarejestrowaniu ostatniego podwyższenia kapitału) to PGNiG Termika, Energa Kogeneracja i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a także Towarzystwo Finansowe Silesia oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. Jeden udział w PGG należy bezpośrednio do Skarbu Państwa.

Według wstępnej analizy „PGG może w ciągu pięciu lat stać się spółką giełdową. Co dobrze rokuje” – powiedział wczoraj w Senacie Tchórzewski. Powołał się na zdanie ekspertów, wg których powiększona o holding i wzmocniona finansowo PGG „nie tylko wyjdzie na plus, ale będzie spłacać swoje długi”.

Biznesplan PGG przewidywał zatrzymanie strat na sprzedaży węgla w kwietniu br., tymczasem udało się to osiągnąć już w październiku 2016 r. Tchórzewski potwierdził przy okazji, że realizująca program naprawczy kopalnia Sośnica w Gliwicach będzie działać do końca przyszłego roku, choć wcześniej zakładano, że już z końcem roku 2017 mogłaby trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.