Polscy menadżerowie cieszą się coraz większym uznaniem w obszarze zarządzania megaprojektami. Eksperci z zagranicy doceniają ich kreatywność i chęć uczenia się, które są niezbędne przy tak dużych inwestycjach. Cały czas muszą jednak zwiększać swoje kompetencje i unikać kierowania się wyłącznie ceną, a nie jakością. (więcej…)

Komisja Europejska nie zatwierdziła żadnego z 21 nowych polskich programów operacyjnych, pomimo wielkiego optymizmu byłej już minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, która spodziewała się, że już w lipcu programy zostaną przyjęte. Teraz – jak informuje dziennik Rzeczpospolita – odwlekanie startu programów unijnych to straty dla firm i regionów. (więcej…)

Jeden wiatrak, biogazownia i instalacja PV na 10ha wystarczą, by zastąpić import rosyjskiego gazu, powiedział były premier i minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej, który odbył się w Łodzi.
(więcej…)

Sławomir Brodziński, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju wziął udział w konferencji Shale Gas World Europe, która odbyła się w dniach 24-26 listopada w Warszawie.

(więcej…)

– Jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 jest zrównoważony rozwój, który zakłada wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej – powiedział sekretarz stanu w MG Jerzy Pietrewicz podczas konferencji „Finansowanie inwestycji w obszarze energetyki. Doświadczenia z realizacji PO IiŚ 2007-2013 i perspektywy na lata 2014-2020”. Spotkanie odbyło się 28 listopada 2014 r. w MG. (więcej…)

– Szefowie rządów krajów Unii Europejskiej (czyli Rada Europejska) 24 października przyjęli ramy, w oparciu o które będzie budowana polityka klimatyczna UE. Oznacza to w praktyce, że każdy kraj będzie musiał m.in. obniżać corocznie emisje nie jak dotychczas o 1,74 proc., ale 2,2 proc. rocznie, począwszy od 2021 roku. Oczywiście, każdy następny ułamek procenta jest droższy i trudniejszy do zrealizowania. Jednocześnie główną metodą walki UE z globalnym ociepleniem będzie nadal przydzielanie i aukcyjny handel certyfikatami ETS, czyli zezwoleniami na emisję CO2 do atmosfery. Wygląda jednak na to, że wartość zezwolenia na tonę emisji nie będzie zostawiona wolnemu rynkowi (dziś to jest ok. 6 euro za tonę), ale będzie regulowana i podniesiona do wartości być może 30 euro za tonę – wylicza w Naszym Dzienniku prof. Mariusz Orion-Jędrysek. (więcej…)

KOMENTARZ

Prof. Władysław Mielczarski

Politechnika Łódzka

Możemy zagospodarować darmowe pozwolenia emisję, CO2 na rynku mocy, aby stymulować nowe inwestycje w nowoczesne i niskoemisyjne jednostki wytwórcze energii elektrycznej. (więcej…)

KOMENTARZ

Iwo Łoś

Ekspert Greenpeace Polska do spraw energetyki

Najnowsze, listopadowe, wyniki reprezentatywnego, ogólnopolskiego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) nie pozostawiają złudzeń, Polacy wolą inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) niż w elektrownię jądrową. Z historii badań opinii na temat energetyki jądrowej na przestrzeni lat (prowadzonych przez CBOS od 1987r.), jednoznacznie wynika, że jedynie raz, w roku 2009, zwolenników budowy elektrowni jądrowej było więcej niż przeciwników. Od tego czasu wyraźnie widać, że przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju stanowią większość.

(więcej…)

Podczas  posiedzenia  podkomisji sejmowej z dnia 25 listopada 2014r., pracującej nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, poseł Artur Bramora z klubu PSL  zgłosił poprawkę prosumencką, która ma na celu wprowadzenie tzw. taryfy gwarantowanej na energię elektryczną wyprodukowaną w najmniejszych, przydomowych źródłach prosumenckich.  Pod poprawką prosumencką podpisali się posłowie: Cezary Olejniczak – klub SLD, Jacek Najder- klub TR. (więcej…)