(Bartosz Bieliszczuk)

Prezentujemy podsumowanie najważniejszych wiadomości BiznesAlert.pl z zeszłego tygodnia. (więcej…)

(PKN Orlen)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z Rady Nadzorczej na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa odwołanych zostało pięciu jej Członków. Walne Zgromadzenie powołało pięciu nowych Członków w tym czterech z rekomendacji MSP i jednego z rekomendacji Akcjonariusza – Nationale-Nederlanden OFE. Liczebność składu Rady wolą zgromadzenia została ustalona na 9 osób. 
Ze składu Rady odwołani zostali: Adam Ambrozik, Cezary Banasiński, Grzegorz Borowiec, Cezary Możeński oraz Leszek Pawłowicz.
Do Rady Nadzorczej zostali powołani: Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko.
Pan Mateusz Henryk Bochacik: adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. W toku swojej praktyki reprezentował podmioty zarówno publiczne jak i prywatne m.in. spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. Łącznie sprawował zastępstwo procesowego w kilkudziesięciu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Pełnił także funkcje asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych i posła na Sejm RP Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego (lata 2007-2010). W latach 2010-2013 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala
Pan Adrian Dworzyński: zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE. Radca prawny o ponad 15-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw (w szczególności prawo spółek handlowych, cywilne, konkurencji i konsumentów, telekomunikacyjne i nowych technologii oraz administracyjne) Posiada 10-letnie doświadczenie w kierowaniu departamentami prawnymi, m.in. największych polskich firm (TOP 30), a także doświadczenie w relacjach i sporach z regulatorami oraz w legislacji (współautor projektów ustaw). Jest liderem kompleksowych projektów dostosowujących do zmian w prawie (komunikacja z klientami, sieć sprzedaży i IT) Posiada doskonałą znajomość prawa potwierdzoną najlepszymi wynikami na studiach (TOP 5) i aplikacji radcowskiej (2. wynik z 500 kandydatów na egzaminie wstępnym) Przez 10 lat członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym Wicedziekan Rady. W latach 2006–2007 był dyrektorem biura prawa i ustroju w Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w Kancelarii Radcy Prawnego.
Pani Agnieszka Krzętowska: Doktor ekonomii, wykładowca akademicki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Przez wiele lat kierowała Zakładem Ekonomii i Prawa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami sytuacji finansowej przedsiębiorstw, demografią i statystyką. Takiej problematyki dotyczą także jej liczne publikacje.
Pan Remigiusz Nowakowski: Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Jest  absolwentem wydziału zarządzania i informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwem” oraz wydziału prawa i administracji uniwersytetu wrocławskiego, o specjalności „prawo handlowe”. Doktorant w katedrze strategii i metod zarządzania na wydziale zarządzania, informatyki i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  W latach 2002 – 2006 prezes oraz współwłaściciel firmy konsultingowej Inercon obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006 – 2008 członek zarządu i wiceprezes, dyrektor pionu rozwoju Tauron Polska Energia oraz prezes EnergiaPro Koncern Energetyczny. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę Tauron oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie Tauron. W latach 2008 -2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji, w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. W latach 2012 – 2015 kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.
Pan Arkadiusz Siwko: Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs Maklera Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs Doradcy Inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie Zarządzania Kryzysowego w Strukturach Państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA. W latach 1989–1991 związany był z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju. W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych, a następnie w okresie od 2008 do 2013 r. Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House. 9 grudnia 2015 r. pan Arkadiusz Siwko został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby Angelina Sarota, Artur Gabor, Radosław Kwaśnicki, Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko.

(Tauron)

Projekt przewiduje m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW z wykorzystaniem polikrystalicznych (50 kW) i cienkowarstwowych (CiGS, 50 kW) paneli fotowoltaicznych, budowę układu magazynowania energii w technologii litowo-jonowej oraz budowę systemu sterowania poszczególnymi źródłami energii. Systemy elektrowni Opolnica, o łącznej mocy 410 kW, zostaną odpowiednio dostosowane do działania w ukłenergetyadzie hybrydowym.

To pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce. Pozwoli on na przeprowadzenie badań w zakresie poszczególnych technologii fotowoltaicznych, współpracy z innymi źródłami OZE, wpływu elektrowni hybrydowej na sieć elektroenergetyczną pod kątem jej stabilności, jakości energii elektrycznej i możliwości pracy wyspowej. Spółka chce również zdobyć wiedzę na temat handlu produkowanym w ten sposób prądem oraz wykorzystania instalacji dla bilansowania energii.

W pierwszej połowie tego roku, na podstawie koncepcji opracowanej przez Politechnikę Wrocławską, powstanie dokumentacja projektowa oraz zostaną uzyskane wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne. Budowa instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii zakończona zostanie w końcu 2016 r. Dopasowanie infrastruktury elektrycznej elektrowni wodnej Opolnica oraz zabudowa systemu sterowania planowane są na 2018 r. Pełna integracja wszystkich elementów składowych przewidziana jest na 2020 r. Zakończenie etapu badawczego oraz całego projektu nastąpi w 2023 r.

(Tauron)

TAURON Ciepło rozpoczął rok 2016 zawarciem wielu znaczących umów przyłączeniowych. Do grona klientów  spółki dołączy m.in.  kolejne centrum handlowe powstające w Mysłowicach – Quick Park oraz budowany przez Panattoni Europe obiekt produkcyjno-magazynowy w Będzinie.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej  i uruchomienie pierwszych dostaw ciepła w nowym centrum handlowym planowane jest w drugim półroczu  2016 r. Quick Park, o powierzchni blisko 16 tys. m.kw., to pierwsze, nowoczesne centrum handlowe w Mysłowicach. Jego otwarcie przewidziane jest na czwarty  kwartał 2016 r.

W połowie roku zaplanowano przyłączenie do sieci ciepłowniczej hal obiektu produkcyjno-magazynowego budowanego przez firmę Panattoni Europe w Będzinie. We wrześniu br. przewidziano pierwszy odbiór ciepła w nowych magazynach. Obiekt zostanie oddany do eksploatacji w lipcu br.

 Z roku na rok TAURON Ciepło realizuje coraz więcej inwestycji przyłączeniowych do systemu ciepłowniczego – zarówno budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych. Zainteresowanie klientów ciepłem sieciowym i kolejne inwestycje przyłączeniowe realizowane przez spółkę świadczą o zwiększonej świadomości ekologicznej użytkowników i zarządców budynków oraz wzrostu poziomu wiedzy na temat efektywności energetycznej.

Ciepło sieciowe dostarczane przez TAURON Ciepło powstaje w ekologicznym procesie kogeneracji, podczas którego spółka spełnia najwyższe standardy i normy środowiskowe związane z czystością powietrza. Ponadto nowe przyłączenia do systemu ciepłowniczego realizowane przez TAURON Ciepło, przyczyniają się bezpośrednio  do eliminacji tzw. niskiej emisji i są gwarancją korzyści dla środowiska naturalnego.

 

(Reuters/ Komisja Europejska/BS)

– Zadaniem spółki jest zbudowanie do 2022 roku gazociągu łączącego Polskę z Norwegią – zapowiedział w kończącym się tygodniu Janusz Kowalski, prokurent PGNiG. W planach budowy gazowego połączenia nie zamierza partycypować norweski koncern Statoil. Uważa on jednak Polskę za atrakcyjny rynek, nie wykluczając w przyszłości skorzystania z nowo powstałej infrastruktury.

Jak poinformował prokurent PGNiG, Janusz Kowalski, koncern jest zainteresowany dywersyfikacją portfela importowego. W 2022 roku kończy się kontrakt na dostawy z Rosji. Strategicznym kierunkiem dywersyfikacji jest budowa połączeń na północy.

PGNiG jest zainteresowany budową połączenia ze swoimi złożami na Morzu Norweskim. Jak podkreśla Kowalski, nowy gazociąg będzie częścią Baltic Pipe, dwukierunkowego połączenia gazowego między Polską a Danią, które ma powstać przed końcem 2022. Projekt zyskał już wsparcie ze strony Komisji Europejskiej. Baltic Pipe jest wpisany na listę Projektów Szczególnego Zainteresowania UE. Zgodnie z dokumentami KE moc przesyłowa nowego połączenia gazowego ma wynieść ok. 8.21 mln metrów sześc. dziennie.

W budowie norweskiego odcinka gazociągu nie zamierza jednak brać udziału norweski Statoil, który jest partnerem PGNiG na kilku koncesjach wydobywczych w Norwegii.  – Statoil nie zainwestuje w tą infrastrukturę – poinformowała agencje Reuters rzecznika koncernu, Elin A. Isaksen. Uważamy jednak Polskę za interesujący rynek i będziemy przyglądać się czy przy pomocy tej infrastruktury można opłacalnie realizować dostawy – zaznacza Isaksen.

Budowy nowych połączeń z Europą, w tym także z Polską nie planuje również operator gazociągów przesyłowych w Norwegii, koncern Gassco. – Prowadziliśmy rozmowy z kilkoma partnerami w sprawie norweskiej infrastruktury gazowej, w tym także z PGNiG, jednak obecnie Gassco nie planuje ekspansji na kontynencie europejskim – informuje rzeczniczka Gassco, Lisbet Kallevik.

Nie wiadomo czy inwestycja o której mówi Kowalski będzie możliwa do realizacji samodzielnie przez PGNiG. Szansą na urzeczywistnienie projektu jest reaktywowanie gazociągu Skanled. Miał on połączyć Norwegię z Szwecją i Danią. W projekcie uwzględniono także możliwość dostaw norweskiego surowca do Polski. Projekt jednak zawieszono w 2009 r., z powodu światowego kryzysu gospodarczego.

Czytaj:

PGNiG chce zbudować gazociąg do Norwegii przed 2022 rokiem

Mecz z Norwegią o gaz dla Polski

 

(GDDKiA)

28 stycznia w Białymstoku  przedstawiciele GDDKiA i firmy Skanska podpisali umowę na realizację odcinka S8 Wyszków – Poręba. Niespełna 13-kilometrowy fragment drogi ekspresowej będzie kosztował 334,7 mln. zł. To pierwsza z trzech mazowieckich części  S8, którą prowadzi białostocki oddział GDDKiA.

Odcinek Wyszków –  Poręba będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę plus pasy awaryjne. Powstaną 3 węzły drogowe: „Trzcianka”, „Knurowiec”, „Poręba”. Umowa przewiduje też budowę i  przebudowę m.in. dróg  dojazdowych i poprzecznych, a także 2 punktów kontroli pojazdów. Droga zostanie wygrodzona, przewidziane są też urządzenia ochrony środowiska – m.in. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne.

Zgodnie z umową inwestycja ma być gotowa w połowie lipca 2018 roku (22 miesiące od chwili podpisania umowy – nie wliczając okresów zimowych).

(PKP S.A.)

Ponad 69 tys. przejechanych kilometrów, 247 zrealizowanych kursów i blisko 45 tys. pasażerów na pokładach – to wynik, jaki osiągnęły pociągi PesaDART w pierwszym miesiącu kursowania w barwach PKP Intercity.

Składy PesaDART, wyprodukowane przez bydgoską Pesę, po raz pierwszy wyjechały na tory 29 grudnia 2015 roku. Obecnie w ruchu znajduję się 7 z 20 pociągów, które obsługują 14 połączeń kategorii InterCity (IC).

Od najbliższego weekendu (30-31.01) do eksploatacji zostaną wdrożone kolejne dwa składy, które zasilą rozkład jazdy między Lublinem a Wrocławiem (IC Konopnicka) i Warszawą (IC Czartoryski).

Przez pierwszy miesiąc na pokładach nowych składów podróżowało blisko 45 tys. pasażerów, z czego 253 bilety wydano dla najmłodszych podróżników (dzieci do lat 4). W pociągach przewieziono 16 rowerów, a 46 osób w podróż wybrało się ze swoim pupilem. Największą popularnością cieszyły się połączenia pomiędzy Lublinem i Warszawą oraz Białymstokiem i stolicą.

55% pasażerów, którzy wybrali przejazd pociągami PesaDART zdecydowało się na zakup biletu w tradycyjnej kasie, a 35 % transakcji dokonało przez Internet.

– Pierwszy miesiąc z Dartem oceniamy jak najbardziej pozytywnie. Wdrożenie nowoczesnego składu oznacza wielką zmianę dla mieszkańców np. Lubelszczyzny czy Podlasia. Po raz pierwszy możemy zaoferować im nie tylko bilety w atrakcyjnych cenach, dobry czas przejazdu ale również komfortowy i nowoczesny skład. Z naszego doświadczenia wynika, że połączenie tych składników potrafi przyciągnąć do kolei osoby, które już od dawna nie korzystały z pociągów – mówi Jacek Leonkiewicz, prezes zarządu PKP Intercity.

Od momentu wdrożenia pociągi PesaDART pokonały 69 tys. kilometrów. W trakcie pierwszego miesiąca serwisowania składów producent pociągów użył 166 tys. litrów wody, wsypał do piasecznic 8 ton piasku, wlał 510 litrów płynu do spryskiwaczy, a także wykorzystał 550 litrów smaru do smarowania obrzeży kół.

Jak poinformowała na swojej stronie Kompania Węglowa Pan Przemysław Walczak, Wiceprezes Zarządu ds. Pracy złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z dniem 31 stycznia 2016 roku. Rezygnacja wiąże się z decyzją Pana Przemysława Walczaka o podjęciu nowych wyzwań zawodowych poza Kompanią Węglową. (więcej…)

(PKP Cargo)

Grupa PKP CARGO po 12 miesiącach 2015 roku miała 55,9 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 47,8 proc. pod względem masy – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W grudniu operatorzy kolejowi przewieźli łącznie 18,28 mln ton, o ponad 175 tys. ton mniej niż rok wcześniej.

W 2015 roku w Polsce przewieziono koleją 224 mln ton towarów, o 3,7 mln ton mniej (-1,6 proc.) niż w 2014 roku.

Po dwunastu miesiącach udział rynkowy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy wyniósł 47,8 proc. (-0,8 pkt. proc. rdr), a w ujęciu pracy przewozowej 55,9 proc. (-1,2 pkt. proc. rdr). W samym grudniu udział Grupy PKP CARGO wyniósł 46,3 proc. pod względem masy (-2,5 pkt. proc. rdr) i 55,5 proc. pod względem pracy (-1,7 pkt. proc. rdr).

Na wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w 2015 roku silnie oddziaływała trudna sytuacja na rynkach węgla kamiennego oraz kruszyw, w których PKP CARGO ma istotne udziały rynkowe. Po 11 miesiącach 2015 roku całkowite przewozy kolejowe węgla w Polsce były mniejsze o 2,7 mln ton niż rok wcześniej (-3 proc. rdr), a przewozy kruszyw zanotowały w tym okresie spadek o około 1,7 mln ton (-4 proc. rdr). Jednocześnie w tym samym czasie rosły inne segmenty rynkowe, takie jak przewozy produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost o 1,1 mln ton rdr, +9 proc. rdr) oraz ropy naftowej i gazu ziemnego (wzrost o 1 mln ton wyższe rdr, +128% rdr).

W porównaniu do wyników sprzed 12 miesięcy, w grudniu 2015 roku w PKP CARGO wyraźnie wzrosły m.in. przewozy intermodalne (+23 proc. rdr) i rud (+21 proc. rdr). Przewozy kontenerów rosną dzięki dynamicznemu rozwojowi połączenia kolejowego z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, a większe przewozy rud to efekt wzrostu zapotrzebowania branży metalurgicznej na ten towar. Za mniejsze przewozy w grudniu w ujęciu rocznym odpowiadają m.in. grupy towarowe kamienia (-269 tys. ton), metali (-119 tys. ton) i koksu (-88 tys. ton). Na rynek przewozów kamienia nadal silnie oddziałuje niski stopień realizacji inwestycji drogowych, czego efektem jest zmniejszone zapotrzebowanie na dostawy kruszyw. Niższe przewozy metali to pochodna m.in. utrzymujących się niskich cen złomu w kraju, co wstrzymuje sprzedaż i zmusza klientów do poszukiwania innych źródeł dostaw. Na rynek koksu wpływa mniejszy eksport na Zachód, spowodowany niskimi cenami tego paliwa na światowych rynkach.

W grudniu wyższe niż listopadzie były m.in. przewozy koksu i zboża. Wzrosty w segmencie koksu to efekt większych przewozów w kraju i eksporcie przez porty morskie, a za wzrost w segmencie zboża odpowiada zwiększony import ze Wschodu. Niższe niż przed miesiącem były z kolei przewozy kamienia oraz węgla kamiennego. To rezultat mniejszego zapotrzebowania na kruszywa w związku z wchodzeniem w okres jesienno-zimowy i finiszem sezonu budowlanego oraz regulacji stanu zapasów branży energetycznej – klienci zgromadzili wysokie zapasy przy zakładach.

Grupa PKP CARGO przewiozła w grudniu na polskim rynku 8,5 mln ton towarów, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Narastająco w całym roku wynik ten wyniósł 107,2 mln ton (-3,2 proc. rdr). Wykonana praca przewozowa w grudniu wyniosła 2,25 mld tkm (+0,5 proc. rdr), a narastająco w całym roku 28,2 mld tkm (-1,2 proc. rdr).

PKP CARGO jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim w Unii Europejskiej.