Rynek Opinii w RDC to audycja przygotowana przez zespół Instytutu Jagiellońskiego i redakcję BiznesAlert.pl. Rynek to miejsce, gdzie spotykają się kupujący i sprzedający, gdzie spotyka się popyt i podaż. Rynek Opinii to miejsce, gdzie konfrontujemy opinie, poglądy i wiedzę na najciekawsze oraz bieżące tematy gospodarczo-społeczne. Program prowadzą Wojciech Jakóbik, Marcin Roszkowski oraz Bartłomiej Sawicki.
(więcej…)

#WSUMIE: Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji BiznesAlert.pl mijającego tygodnia.
(więcej…)

– Przygotowanie kompleksowych rozwiązań wymaga nakładu pracy wszystkich zaangażowanych w ten proces stron. Liczę, że nasza dzisiejsza dyskusja stanowić będzie punkt wyjścia do prac nad Programem dla górnictwa węgla brunatnego – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, który odbył się 29 lipca 2016 r. w Warszawie. (więcej…)

Bezpieczeństwo energetyczne oraz nowa architektura rynku energii elektrycznej UE to główne tematy spotkania wiceministra energii Michała Kurtyki z ministrem energii Rumunii Victorem Grigorescu. Spotkanie odbyło się 28 lipca 2016 r. w Bukareszcie. (więcej…)

(Polska Agencja Prasowa)

Skarbu Państwa wnioskuje o zwołanie walnego PGE, które zdecyduje o podniesieniu kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D. Spółka zapłaciłaby z tego tytułu podatek dochodowy – podał koncern w komunikacie. (więcej…)

(Polska Agencja Prasowa)

Związkowcy z przeżywającej trudności finansowe grupy Kopex zaapelowali w piątek do premier Beaty Szydło o pomoc „w rozwiązywaniu dramatycznej sytuacji producentów polskich maszyn i urządzeń górniczych i pracujących w nich załóg”. (więcej…)

(Polska Agencja Prasowa)

JSW podpisała z obligatariuszami aneks, zgodnie z którym okres obowiązywania umowy o dalszej współpracy, w którym JSW oraz obligatariusze zamierzają uzgodnić ostateczną treść umowy restrukturyzacyjnej został przedłużony do 31 sierpnia 2016 r. – podała spółka w komunikacie. (więcej…)

(Puls Biznesu/CIRE.PL)

Jak poinformował serwis pb.pl powołując się na Bloomberg, wynik netto Electricite de France obniżył się do 2,08 mld euro z 2,51 mld rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży spadły o 5,7 proc. (więcej…)

Nowelę Prawa energetycznego, którą właśnie podpisał prezydent, oceniam pozytywnie. Próbuje ona rozwiązać dwa palące problemy – szarej strefy w obrocie paliwami i kwestii zapasów strategicznych gazu ziemnego – mówi PAP Piotr Maciążek, ekspert ds. energetyki. (więcej…)