W środę 31 maja Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie podjął oddzielną decyzję w sprawie sporu Naftogazu z Gazpromem o kontrakt na dostawy gazu na Ukrainę od 2009 roku – czytamy w komunikacie ukraińskiego koncernu. (więcej…)

Projekt Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych to punkt wyjścia do szerszej dyskusji nad rolą, znaczeniem i zakresem zaangażowania państwa w rozwój infrastruktury w tym obszarze. Fakt jego powstania jest znaczącym krokiem w kierunku transformacji polskiego transportu w nisko i zeroemisyjny. Projekt nie jest jednak wolny od istotnych wad – ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA), które złożyło w ramach konsultacji publicznych ponad 50 uwag i rekomendacji do projektu ustawy. Termin konsultacji mija dzisiaj. (więcej…)

31 maja 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel spotkał się z wiceministrem transportu i budownictwa Słowacji Viktorem Stromčkiem w ramach dwustronnych konsultacji międzyrządowych. (więcej…)

Sprzedaż węgla w Polsce w kwietniu 2017 roku wyniosła 5,168 mln ton wobec 6,066 mln ton w marcu i 6,511 mln ton w kwietniu 2016 roku – podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla. (więcej…)

Tauron Wytwarzanie podpisał umowę na projekt i realizację układu doprowadzenia wody do nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III. (więcej…)

GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą G-Drilling S.A. na wykonanie dwóch otworów badawczych w wysadzie solnym Damasławek (województwo kujawsko-pomorskie). Wyniki badania zdecydują o przydatności złoża pod planowany podziemny magazyn gazu.
(więcej…)

Jak informuje agencja Reuters powołując się na Axios Media, Prezydent USA Donald Trump postanowił wycofać się z porozumienia klimatycznego zawartego w Paryżu. Agencja powołuje się na dwa niezidentyfikowane źródła. (więcej…)

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Politechnika Śląska podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały współpracę na rzecz rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Obie instytucje chcą zintensyfikować działania służące praktycznemu zastosowaniu takich technologii. (więcej…)

– Przedstawiony przez Unię Europejską tzw. pakiet zimowy zakłócił nasze prace nad Strategią dla górnictwa węgla brunatnego – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego. Spotkanie odbyło się 31 maja 2017 r. w Warszawie. (więcej…)

Prezes URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji. (więcej…)

MassChallenge, jeden z największych na świecie akceleratorów dla startupów technologicznych, rozpoczyna współpracę z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej oraz PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest wsparcie rozwoju środowiska startupowego w Europie i wzmocnienie polskiego ekosystemu innowacji. Pierwszym etapem wprowadzenia akceleratora do Polski będzie program Bridge to MassChallenge, do którego nabór rozpocznie się wczesną jesienią br.
(więcej…)

Komisja Europejska podejmuje dziś działania na rzecz modernizacji europejskiej mobilności i transportu. Celem jest pomoc sektorowi w utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji. (więcej…)