5,5 mld zł wsparcia kogeneracji w najnowszej aukcji

8 marca 2022, 06:45 Alert

Prezes URE ogłosił wyniki pierwszej w 2022 roku aukcji kogeneracyjnej. Wygrało ją czterech wytwórców – Energa Kogeneracja, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku, PGE Energia Ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie. Maksymalna wartość premii, jaką można było rozdysponować w aukcji wynosiła 5,5 mld zł, zaś ilość energii elektrycznej, która mogła zostać objęta premią, wynosiła 28,6 TWh.

Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia
Urząd Regulacji Energetyki. Fot. Wikipedia

Wyniki aukcji kogeneracyjnej

Aukcję wygrały cztery jednostki kogeneracji, które będą mogły uzyskać wsparcie w maksymalnej wysokości ok. 797 mln zł, co stanowi ok. 14,5 procent całkowitego budżetu aukcji. Środki wypłacane będą w 15-letnim okresie od 2023 roku. Premią kogeneracyjną objęto ok. 3,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 12 procent energii, która mogła zostać objęta wsparciem w ramach aukcji.

Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska zakłada, że wartość referencyjna dla nowych jednostek kogeneracji opalanych gazem wynosi w 2022 roku 320,27 zł/MWh i jest blisko 100 procent wyższa niż w 2021 roku.

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję może ulec zmianie w przypadku przyznania wytwórcom, już po rozstrzygnięciu aukcji, pomocy inwestycyjnej.

Prezes URE ogłosi termin kolejnej aukcji kogeneracyjnej jeszcze w marcu 2022 roku.

Urząd Regulacji Energetyki/Aleksander Tretyn

Tauron sprzedał dwa razy więcej zielonej energii na 2022 rok