6. Szczyt Energetyczny CEEP: Współpraca regionalna to kluczowy składnik Unii Energetycznej (RELACJA)

21 września 2017, 06:15 Energetyka
CEEP

Szósta edycja Szczytu Energetycznego CEEP, która odbyła się w Tallinie w dniach 19 i 20 września, była okazją do debaty w gronie europejskich decydentów oraz przedstawicieli branży energetycznej na temat kluczowych wyzwań i możliwości rozwoju sektora w Europie Środkowej (UE-11).

Memorandum Tallińskie

Podczas Szczytu, członkowie CEEP – w skład których wchodzą wiodące firmy energetyczne i energochłonne z Europy Środkowej – wraz z pozostałymi gośćmi, mieli okazję do szczerej i otwartej dyskusji z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. Unii Energetycznej Marošem Šefčovičem.

Przekazane wiceprzewodniczącemu „Memorandum Tallińskie” przedstawia oczekiwania firm energetycznych i energochłonnych co do dalszego kierunku rozwoju polityki energetycznej UE. Członkowie CEEP podkreślają „potrzebę wzmocnienia regionalnej współpracy w kształtowaniu unijnej polityki energetycznej. Konsultacje i współpraca na szczeblu regionalnym są konieczne, aby zapewnić, że decyzje poszczególnych państw członkowskich, nie wpływają na stabilność systemów energetycznych sąsiadów lub nie są sprzeczne z celami Unii Energetycznej „.

Zdaniem uczestników szczytu „współpraca instytucji europejskich z przemysłem i przedsiębiorstwami ma zasadnicze znaczenie w procesie tworzenia modelu biznesowego, który będzie uwzględniał cele polityki państwa i zasady rynku wewnętrznego”.

Po debacie, nowy przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP, prof. Leszek Jesień, stwierdził: „debata odzwierciedlała ogólny stan prac nad Unią Energetyczną – obecny rok można określić jako czas jej implementacji. Prace legislacyjne zapoczątkowane przez publikacje pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, obejmujące m.in. propozycje rozporządzenia o zarządzaniu Unią Energetyczną wymagają wyczerpującej i szczerej debaty, uwzgledniającej punkt widzenia wszystkich  uczestników rynku, w tym z Europy Środkowej. W czasie dyskusji, zwracano również uwagę na potrzebę dalszej integracji w sektorze energii, znaczenie realizacji Korytarza Północ-Południe, inicjatywę BEMIP oraz synchronizacji państw bałtyckich z system energetycznym kontynentalnej Europy”.

Nord Stream 2

Podczas dyskusji poruszono również wiele trudnych tematów, które są kluczowe dla Polski, jak i innych krajów regionu. „Staraliśmy się przekonać wiceprzewodniczącego Sefcovica, że zasada neutralności technologicznej powinna być podstawową regułą przy reformowania europejskiego rynku energii. Zwracaliśmy też uwagę na znaczenie rynków mocy dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz przekazaliśmy obawy wobec wprowadzenia standardów emisyjności. Wyraziliśmy również sprzeciw wobec budowy gazociągu Nord Stream 2” – powiedział Maciej Jakubik, dyrektor wykonawczy CEEP.

W ciągu 5 lat szczyt energetyczny CEEP zyskał opinię jako właściwe forum debaty na temat polityki energetycznej UE. Jest on wyjątkową okazją dla firm energetycznych do prowadzenia dyskusji z przedstawicielami instytucji europejskich, oraz wymiany opinii we własnym gronie, na temat strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz możliwości zacieśnienia współpracy w ramach UE-11.

W tym roku CEEP miał zaszczyt gościć również prof. Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego komisji ITRE oraz Kaję Kallas, estońską posłankę do Parlamentu Europejskiego i członkinię komisji ITRE.

Central European Energy Partners