TAG: ITRE

Komisja przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim dopisała atom na listę technologii pozwalających na budowę gospodarki […]
– W kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt rewizji dyrektywy o emisjach przemysłowych (tzw. dyrektywa IED), która […]
Dzięki współpracy Polaków ponad podziałami jest porozumienie w sprawie rozporządzenia metanowego, które może dać polskim kopalniom wsparcie […]
 – Radykalna transformacja paliwowa w zużycia ciepła i energii realizowana przez nadchodzące przepisy dyrektywy budynkowej będzie […]
Dwie ważne komisje Parlamentu Europejskiego sprzeciwiły się taksonomii w tej formie, w której prezentuje ją Komisja Europejska, czyli z gazem i […]
Reforma systemu handlu emisjami CO2 EU ETS stoi przez nagły zwrot akcji w Parlamencie Europejskim. – Od tego jak szybko potoczą się […]
– Zaproponowałem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wprowadzenie poprawek do dyrektywy regulującej działanie systemu EU […]
Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła 29 września stanowisko w sprawie kryteriów i […]
Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) omówiła projekt Nord Stream 2. Przedstawiciel Komisji […]
Komisja środowiskowa Parlamentu Europejskiego (ENVI) zaleca komisji do spraw przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE), aby promowała w […]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie kształtu Funduszu […]
Posłowie do Parlamentu Europejskiego z Komisji do spraw Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) poparli rozwój technologii magazynowania energii oraz […]
Frans Timmermans mówiąc o europejskiej solidarności w dobie kryzysu użył metafory, że jeśli jedno z państw członkowskich się potknie to […]
Parlament Europejski wkracza do negocjacji o kształt Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – pisze Paweł Wróbel, szef Gate Brussels i […]
Komisja Europejska zapowiedziała w połowie marca, że przeznaczy 980 mln euro na dofinansowanie projektów wspólnego zainteresowania (PCI) […]
Kiedy Frans Timmermans dostał tekę wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za wprowadzanie „Zielonego ładu”, pojawiły […]
Komisja Europejska powinna zaktualizować wytyczne, według których wybierane są priorytetowe projekty energetyczne wspólnego zainteresowania […]
Przesłuchania w Parlamencie Europejski mogą być okazją do uzyskania publicznych zobowiązań. Warto przepytać kandydatkę w zakresie […]
Profesor Zdzisław Krasnodębski został wybrany w środę na wiceprzewodniczącego komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Parlamentu […]
Portal New Europe ustalił którzy posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą otrzymać stanowiska przewodniczących w komisjach parlamentarnych […]
Posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili w środę po południu wielkość wszystkich komisji i podkomisji Parlamentu. Ich skład został […]
Nord Stream 2 AG grozi Komisji Europejskiej sądem za rewizję dyrektywy gazowej. – Widać, że przyjęte przepisy mocno uderzają w tych […]
Transformacja energetyczna w Niemczech to laboratorium dla innych krajów, jak Polska, która już walczy o środki na to, aby zmiana miała łagodne […]
Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE), której przewodniczy prof. Jerzy Buzek zajmie się dziś […]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego 18 marca będzie głosować nad projektem nowelizacji dyrektywy gazowej, […]
Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski weźmie udział w konferencji zorganizowanej przez […]
Według Przewodniczącego Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Jerzego Buzka sukces negocjacji reformy rynku […]
Wielkim nieobecnym Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju był w tym roku minister koordynator ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dr Piotr […]
-Jeśli walka ze zmianą klimatu ma się udać, wszyscy najwięksi emitenci na świecie muszą zastosować się do postanowień Porozumienia […]
Rośnie presja na projekt Nord Stream 2 w Brukseli. Chociaż nie widać perspektyw jego zablokowania, to Polacy i inni krytycy tego przedsięwzięcia […]
– Objęcie wszystkich gazociągów importowych prawem unijnym ograniczy możliwość zachowań antyrynkowych i zwiększy poziom przejrzystości […]
Trudno przewidzieć stanowisko Rady UE wobec zmiany dyrektywy gazowej – ocenia analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Agata Łoskot-Strachota […]
Komisja Przemysłu, Badań i Energii (ITRE) w Parlamencie Europejskim przyjęła szkic sprawozdania prof. Jerzego Buzka w sprawie rewizji dyrektywy […]
Jak czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego zaproponowała […]
Rewizja Rozporządzenia dot. wewnętrznego rynku energii elektrycznej (ang. Electricity Market Regulation) powinna określić jasne zasady, które […]
W środę 21 lutego odbyło się wysłuchanie publiczne w Komisji ds. przemysłu, energii i badań naukowych Parlamentu Europejskiego (ITRE) na temat […]
W środę 21 lutego rano komisja Parlamentu Europejskiego ds. przemysły, energii i badań naukowych przegłosuje zmiany do rozporządzenia […]
W Brukseli trwają rozmowy o tym, w jaki sposób podporządkować prawu Nord Stream 2. Rozwiązanie na stole to rewizja dyrektywy gazowej, czyli tzw […]
Szósta edycja Szczytu Energetycznego CEEP, która odbyła się w Tallinie w dniach 19 i 20 września, była okazją do debaty w gronie europejskich […]
Jak podkreślił w rozmowie w Faktach po Faktach w TVN24 szef komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek […]
Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, grupa eurodeputowanych wysłała do prezydencji maltańskiej list dotyczący ekspansji projektu Nord […]
Podczas konferencji prasowej w Warszawie prof. Jerzy Buzek mówił o reformie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Parlament Europejski […]
Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb z Europejskiej Partii Ludowej tłumaczy dlaczego reforma polityki klimatycznej będzie istotna dla […]
Parlament Europejski będzie w środę głosował nad swoim stanowiskiem w sprawie zmian w systemie handlu uprawnieniami, którego ma się […]
Istotne różnice w stanowiskach Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE uwidoczniła pierwsza runda negocjacji w sprawie kształtu […]