ACER nie pomoże w ograniczaniu przepływów kołowych?

17 lipca 2015, 08:07 Alert
Linie wysokiego napięcia 1
Linie wysokiego napięcia. Fot. Wikimedia Commons

(Rzeczpospolita/CIRE)

Niebawem będzie jasne, czy europejska Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) wesprze Polskę w próbach zablokowania niekorzystnych dla naszego systemu elektroenergetycznego przepływach kołowych – pisze „Rzeczpospolita”.

Przypominamy, że pod koniec ubiegłego roku Urząd Regulacji Energetyki wystąpił do ACER o wydanie opinii na temat zasad funkcjonowania połączonych rynków energii elektrycznej Niemiec i Austrii. Urząd uzasadniał, że integracja rynku energii nie może odbywać się kosztem części jego uczestników, a taka sytuacja ma miejsce w związku wymianą handlową pomiędzy oboma krajami. W piśnie do ACER Urząd zwracał uwagę, że warunki tej współpracy stawiają Austrię i Niemcy w uprzywilejowanej pozycji między innymi wobec naszego operatora sieci przesyłowej – PSE, co generuje niekontrolowane przepływy energii elektrycznej i blokującej nasze moce przesyłowe.

Według „Rz” w przyszłym tygodniu na forum ACER ma zapaść decyzja w tej sprawie, ale jak podkreśla dziennik, wobec ostatnich informacji płynących z KE, która kładzie nacisk na rozwój regionalnych rynków energii i bilansowanie mocy w regionach, sytuacja się komplikuje.
Jednocześnie „Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że negatywnie na temat pisma polskiego regulatora do ACER wypowiedziała się inna organizacja skupiająca przedstawicieli energetyki z całej Europy – Eurelectric. Eurelectric odnosząc się do wniosku URE napisał w swoim stanowisku, że działania, których oczekuje nasz regulator idą w kierunku podziału rynków energii, a nie tak jak chce KE ich integracji i ujednolicenia.