Autopoprawka wnosi cztery miliardy zł rekompensat cen energii dla spółek obrotu

28 grudnia 2018, 09:15 Alert
elektrownia energetyka ZE PAK
Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

W autopoprawce do projektu ustawy o zmianach w akcyzie na prąd zapisano m.in. rekompensaty dla firm obrotu, a na ten cel przeznaczono 4 mld zł – wynika z uzasadnienia do projektu autopoprawki.

„(…) sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej sprzed wzrostów, czyli z I półrocza 2018 r. dla niektórych grup odbiorców, dlatego wprowadza się mechanizm utrzymania cen energii elektrycznej, przy jednoczesnej wypłacie utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym” – napisano.

W ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej i obniżającej akcyzę na prąd. W czwartek do tego projektu wniesiono autopoprawkę.

Jak napisano dla przedsiębiorstw obrotu oznacza to: „Ceny i stawki w taryfie w 2019 r. jak w taryfie w roku 2018. Możliwość ubiegania się o zwrot utraconych środków”.

„(…) zmianą, którą wprowadza ustawa, jest bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu. Na ten cel zaplanowano 4 mld zł. Biorąc pod uwagę, że wzrost cen energii elektrycznej waha się w granicach 60+-100 zł/MWh oraz biorąc pod uwagę obniżenie akcyzy oraz opłaty przejściowej, kwota ta powinna w całości pokryć planowane wzrosty cen wszystkich spółek obrotu w Polsce” – napisano.

W autopoprawce zaplanowano też zasilenie kwotą 1 mld zł krajowego systemu zielonych inwestycji.
W autopoprawce zmniejszono również stawki opłaty przejściowej. W obecnej wersji skutek finansowy obniżki wynosi 2,24 mld zł wobec 1,7 mld zł wcześniej.

Poniżej budżet programu według danych zaprezentowanych w projekcie zmiany ustawy oraz w autopoprawce do projektu.

Autopoprawka Projekt pierwotny
Zmniejszenie akcyzy 1,85 1,85
Zmniejszenie opłaty przejściowej 2,24 1,7
Wypłata różnicy cen 4
Krajowy system zielonych inwestycji 1
RAZEM 9,09 3,54

Polska Agencja Prasowa