ALERT 25.04.2013

6 maja 2013, 09:29 Alert

Codzienny przegląd mediów Biznes Alert

Karpiński zamiecie spółki SP?

(Polska The Times)

Następca Mikołaja Budzanowskiego w fotelu Ministra Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński może przeprowadzić czystki w spółkach państwowych. Premier Donald Tusk wyraźnie zasygnalizował, że oczekuje od niego zdecydowanej polityki. Pierwszą ofiarą ministra może się stać prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa związana z kompromitującą sprawą Jamału II.

Spotkanie ministrów transportu Grupy Wyszehradzkiej

(MTBiGM)

W dniach 24-25 kwietnia br., na zaproszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, odbywa się w Wieliczce spotkanie ministrów transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Temat spotkania to: „U progu Nowej Perspektywy Finansowej: dotychczasowe doświadczenia w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy UE”. Na spotkanie w Wieliczce zaproszeni zostali również ministrowie transportu: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii oraz Chorwacji. Polska od lipca 2012 r. do końca czerwca br. sprawuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.

Testy pierwszego Pendolino dla PKP Intercity

(PAP)

Rozpoczęły się testy pierwszych dwóch wagonów szybkich pociągów produkowanych przez Alstom dla PKP Intercity – poinformowała PAP dyrektor ds. komunikacji Alstom w Polsce Dorota Januszkiewicz. Pierwszy pociąg Pendolino ma trafić do Polski na początku sierpnia.

Droga do zielonej gospodarki

(Rzeczpospolita)

Polska musi stawiać na energetykę odnawialną i konwencjonalną. To wniosek ze spotkania ekspertów w siedzibie Rzeczpospolitej z cyklu „Zielona Gospodarka”. Janusz Steinhoff skrytykował przeciągające się prace nad tzw. trój pakiem. Janusz Plitowski z departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki zadeklarował, że część tych przepisów może zostać przyjęta już za dwa miesiące. Dr Filip Elżanowski podkreślił, że trwająca niepewność co do kształtu nowych regulacji zniechęca inwestorów. Martwi ich również rezygnacja PGE z budowy nowych bloków w Opolu i EDF w Rybniku.

Polish Railway Market in 2011

(UTK)

Raport „Polish Railway Market in 2011” został stworzony z myślą o angielskojęzycznych interesariuszach polskiego rynku kolejowego. Opracowanie podsumowuje funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 r., w odniesieniu do przewozów pasażerskich, towarowych i infrastruktury kolejowej, w ujęciu zarówno krajowym, jak i europejskim.  Dokument obrazuje obecny stan polskiego systemu transportowego oraz perspektywy jego rozwoju, w tym szczegółową analizę najważniejszych zjawisk zachodzących na rynku kolejowym.

KE zbada gaz łupkowy

(Rzeczpospolita)

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Komisję Europejską w sprawie rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie będą znane na przełomie lipca i sierpnia. Polacy masowo odpowiedzieli na ankietę. Istnieją obawy, że przez to zostanie ona uznana za niewiarygodną . Dokument będzie fundamentem do dyskusji o unijnych regulacjach dla sektora. Polscy specjaliści i politycy krytykują go, za stronniczość.

Więcej opóźnień pociągów pasażerskich

(UTK)

Statystyki opracowane przez Urząd Transportu Kolejowego wskazują na niepokojące zjawisko stałego powiększania się opóźnień pociągów pasażerskich w wyniku aktów wandalizmu w postaci kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej:

  • w roku 2010 – 107 729 min. opóźnienia, co stanowiło 1,8 tys. godz., czyli niemal 75 dni;
  • w roku 2011 – 176 685 min. opóźnienia, co stanowiło blisko 3 tys. godz., czyli ponad 122 dni;
  • w roku 2012 – 184 258 min. opóźnienia, co stanowiło 3,1 tys. godz., czyli ponad 128 dni.

Nie ma kas, nie ma biletomatu

(nakolei.pl)

Choć zasady logiki i zdrowego rozsądku mówią, że biletomaty powinny być montowane przede wszystkim na tych dworcach, gdzie nie ma kas biletowych, polska kolej robi zupełnie odwrotnie. Automaty stawia tam, gdzie kas jest najwięcej. Nie od dziś wiadomo, że od lat wie wszystko „lepiej”. Szkoda tylko, że coraz bardziej malejące statystyki podróżnych tego nie potwierdzają.

PGE chce przekonać Pomorzan do atomu

(Newseria)

Dziś na Pomorzu zostaną oficjalnie otwarte Lokalne Punkty Informacyjne mające przekonywać mieszkańców do budowy elektrowni jądrowej. Mają być platformą pośredniczącą między inwestorem, władzami gmin oraz mieszkańcami. Aleksander Grad, prezes PGE EJ1, spółki odpowiedzialnej za tę inwestycję, zapewnia, że nie obawia się protestów przeciwko budowie siłowni.

Polskie linie lotnicze ze stratami

(PRTL.pl)

Media doniosły ostatnio, że strata LOT-u w roku 2012 jest znacznie większa niż szacowano wcześniej i znacznie przekracza 200 mln zł. Z wiarygodnych źródeł wiemy też, że strata Eurolotu również wzrosła niespodziewanie, w porównaniu z wcześniejszymi zapowiedziami i wynosi około 70 mln zł.

Po Gazpromie – Rosnieft

(Dziennik Gazeta Prawna)

Rosnieft zyskuje coraz większe znaczenie w polityce energetycznej Rosjan. Traci z kolei Gazprom, który został poddany dochodzeniu antymonopolowemu przez Komisję Europejską. Rosnieft rozpoczął już ekspansję w rosyjskim sektorze gazowym. Zdaniem dziennikarzy DGP może zastąpić Gazprom w roli podstawowego narzędzia rosyjskiej polityki energetycznej.