Arabia Saudyjska i Rosja ograniczają wydobycie ropy

10 stycznia 2017, 06:15 Alert
tankowiec ropa

Państwa członkowskie OPEC oraz nie należące do OPEC zobowiązały się obniżyć łączną produkcję ropy o średnio nieco ponad 1,7 mln baryłek dziennie w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. Arabia Saudyjska i państwa Zatoki Perskiej rozpoczęły zmniejszanie wydobycia natychmiast, ale inne państwa OPEC oraz spoza kartelu będą produkcję redukować stopniowo.

W każdym razie należy spodziewać się korzystnych zmian globalnej relacji popytu i podaży ropy w drugim kwartale br. Poprawa na rynku ropy powinna być odczuwalna na początku sezonu letniego, gdy amerykańskie rafinerie intensyfikują produkcję przez sezonem. Należy się spodziewać w pierwszym półroczu br. wzrostu popytu także w państwach produkujących ropę. Wszystkie te zjawiska powinny pomóc w równoważeniu popytu i podaży. Państwa produkujące ropę zarówno z OPEC jak i nie należące do kartelu przewidują opcjonalnie przedłużenie cięcia wydobycia o kolejne 6 miesięcy, jeśli będą tego wymagać warunki rynkowe.

Spodziewana struktura cen w drugiej połowie 2017 r. powinna się zmieniać na korzystniejszą dzięki zmniejszaniu się rezerw ropy dzięki ograniczaniu produkcji w pierwszej połowie br. Proces ten sygnalizował Reuter jeszcze w grudniu ub.r. Jednakże trzeba się liczyć z nierównomiernym tempem ograniczania produkcji ropy, zwłaszcza pod koniec pierwszej połowy i w drugiej połowie 2017 r., co może powodować niespodziewane wahania cen.

Producenci będą stosować różne metody techniczne w celu ograniczenia wydobycia z istniejących odwiertów oraz wstrzymując wykonywanie nowych odwiertów i modernizację odwiertów kończących eksploatację. Arabia Saudyjska i jej sojusznicy mogą zmniejszyć produkcję zamykając lub ograniczając wydobycie ze starszych odwiertów na starszych polach. Większość z nich było mniej wydajnych i prawdopodobnie dość już wyeksploatowanych ponieważ wówczas spadek produkcji był proporcjonalnie niższy niż spadek liczby odwiertów. Słynna elastyczność wydobycia Saudyjczyków w dużej mierze polega na gotowości szybkiego zamknięcia lub ponownego szybkiego uruchomienia setek starszych wiertnic na starszych polach.

Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą stosować podobną strategię szybkich cięć produkcji. Arabia Saudyjska już realizuje ograniczenia wydobycia – Reuters 5 stycznia br. poinformował, że wydobycie ropy w Królestwie Saudów w styczniu ma spaść do 10.058 mln baryłek dziennie.Warunki geologiczne wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i państwach Zatoki są stosunkowo proste i równie prosto można zamknąć wydobycie. W niektórych innych krajach jest to znacznie trudniejsze, w szczególności w Rosji na złożach w regionach arktycznych i subarktycznych, gdzie zamknięcie wydobycia zagraża nieodwracalnym zniszczeniem złoża. Rosja więc, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań ograniczenia produkcji ma stosować naturalną drogę: nie uruchamiania nowych odwiertów na miejsce wyeksploatowanych. Moskwie wielokrotnie zapowiadała, że cięcia będzie wprowadzać stopniowo, czyli szczyt redukcji nastąpi dopiero pod koniec pierwszego półrocza.

Ograniczanie wydobycia jest też okazją do oszukiwania, co można będzie dostrzec dopiero w drugiej połowie 2017 r. Jeśli w tym czasie zacznie się stabilizować równowaga podaży i popytu, rynek będzie mógł wchłonąć pewne patologie bez negatywnego wpływu na ceny. Jednakże, jeśli państwa członkowskie OPEC i państwa spoza kartelu rzetelnie zrealizują cięcia wydobycia i te ograniczenia zostaną przedłużone w drugiej połowie br. – zapasy ropy mogą zacząć się gwałtownie kurczyć w 2017 r.

Rigzone