Rozporządzenie o cenie referencyjnej z OZE już działa

23 kwietnia 2021, 15:45 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowało rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w tym roku. Dokument wszedł w życie 20 kwietnia 2021 roku.

Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Rozporządzenie określa przede wszystkim maksymalną cenę w złotych za MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna w poszczególnych technologiach odnawialnych źródeł energii.

W 24 przypadkach zaproponowane wartości cen referencyjnych są tożsame z wartościami cen referencyjnych przyjętych na 2020 rok. Podwyższyć ceny referencyjne względem cen wyznaczonych na rok poprzedni zdecydowano w siedmiu przypadkach. Dotyczy to instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej oraz do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej.

– Obniżenie ceny referencyjnej względem ceny wyznaczonej na rok ubiegły zostało dokonane natomiast w dwóch przypadkach. Dotyczy to instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego – wyjaśnia resort.

Wejście w życie rozporządzenia MKiŚ umożliwia zorganizowanie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jeszcze w pierwszym półroczu 2021 roku.

MKiŚ/Bartłomiej Sawicki