URE: Czwarta aukcja OZE w listopadzie nie została rozstrzygnięta

20 listopada 2020, 06:30 Alert

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że czwarta z przeprowadzonych w listopadzie aukcji OZE pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert.

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

– To aukcja oznaczona jako AZ/4/2020, która została przeprowadzona 12 listopada. Przeznaczona była dla nowych instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy oraz instalacji wykorzystujących biomasę, o mocy nie większej niż 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 0,37 TWh o wartości blisko 167 mln złotych – czytamy w komunikacie Urzędu Regulacji Energetyki.

– Aukcja nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii[1], aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie – podaje URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Michał Perzyński