Aukcje OZE odbędą się w pierwszym półroczu 2021 roku

2 kwietnia 2021, 13:15 Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki przypomina, że w świetle aktualnego stanu prawnego aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych odbędą się w pierwszym półroczu 2021.

fot. Pixabay

Aukcje OZE w połowie 2021 roku

Ministerstwo podaje, że przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zostało zaplanowane na przełomie maja i czerwca 2021 roku. Szczegółowy harmonogram aukcji będzie dostępny na stronie URE.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca 2021 roku. Ogłoszenie każdej z sesji aukcji zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE, nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

Ministerstwo klimatu i środowiska nie wyklucza zmian prawa przed liberalizacją rynku gazu w Polsce