Autor: Adam Guibourgé-Czetwertyński
Chcemy, by inwestycje (w energetykę wiatrową na lądzie – przyp. red.) były realizowane z korzyścią dla mieszkańców okolic. Wierzę, że […]
EU ETS miał na celu zmniejszyć emisje i stymulować inwestycje. Teraz jest to pułapka dla inwestycji – powiedział wiceminister klimatu i […]
– Musimy się przyjrzeć istniejącym rozwiązaniom i nowym propozycjom Komisji Europejskiej w ramach Fit For 55 i dostosować je do nowej […]
Sprawiedliwa transformacja, rosnące ceny energii, efektywność energetyczna, gospodarka wodorowa oraz walka z wylesianiem to tylko niektóre tematy […]
– Rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 to kwestia, która często wydaje się być pomijana w Brukseli. Jest to kluczowa dla Polski i […]
Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński wzywa do rewizji projektu Fit For 55. Jego zdaniem, należy usunąć z niego […]
Energia pochodząca ze źródeł jądrowej jest konieczna, jeżeli chcemy realnie myśleć o neutralności klimatycznej – powiedział Adam […]
– Sukcesem, jaki odnieśliśmy na szczycie klimatycznym w Glasgow, jest uwzględnienie pojęcia sprawiedliwej transformacji w kontekście […]
Polska zamierza wykorzystać dużą energetykę jądrową i patrzy przychylnie na małe reaktory jądrowe przy zastrzeżeniu nieznanych perspektyw […]
Polska chce użyć atomu do dekarbonizacji oraz zapewnienia niskich cen energii przemysłowi. Mówił o tym Adam Guibourge-Czetwertyński, […]
Zbyt wysoka cena uprawnień do emisji może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Firmy energetyczne nie będą miały środków na […]
Podczas konferencji Berlin Energy Transition Dialogue wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Cztwertyński mówił o założeniach […]
Jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, warunkowość jest wpisana dla celu unijnego neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nasze […]
Podczas konferencji EEC Trends wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński podkreślił, że zarówno gaz jak i atom dla Polski […]
Na konferencji On The Green Way zorganizowanej przez Scandinavian-Polish Chamber of Commerce wiceminister klimatu i środowiska Adam […]