Autor: Adam Guibourgé-Czetwertyński
Polska zamierza wykorzystać dużą energetykę jądrową i patrzy przychylnie na małe reaktory jądrowe przy zastrzeżeniu nieznanych perspektyw […]
Polska chce użyć atomu do dekarbonizacji oraz zapewnienia niskich cen energii przemysłowi. Mówił o tym Adam Guibourge-Czetwertyński, […]
Zbyt wysoka cena uprawnień do emisji może przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Firmy energetyczne nie będą miały środków na […]
Podczas konferencji Berlin Energy Transition Dialogue wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Cztwertyński mówił o założeniach […]
Jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, warunkowość jest wpisana dla celu unijnego neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nasze […]
Podczas konferencji EEC Trends wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński podkreślił, że zarówno gaz jak i atom dla Polski […]
Na konferencji On The Green Way zorganizowanej przez Scandinavian-Polish Chamber of Commerce wiceminister klimatu i środowiska Adam […]
– Najbliższe lata do czas kluczowych decyzji na rzecz polskiej energetyki i tym samym naszej gospodarki. Bloki energetyczne naszej […]
W trakcie „Romanian International Gas Conference” wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński przypomniał, że we […]
– Uważamy, że zwiększenie celu klimatycznego Unii Europejskiej na 2030 r. nie powinno być ustalane bez uwzględnienia specyficznych […]
Dyskusja o zmianach w handlu emisjami CO2 jest w praktyce elementem dyskusji o zmianie celu redukcyjnego na 2030 rok. Dlatego już teraz […]
Obecne cele redukcji emisji CO2 już teraz są ambitne. Aby osiągnąć wyższe cele, potrzebujemy instrumentów wsparcia. Energetyka, przemysł i […]
Ministerstwo klimatu przygotowuje plan transformacji regionów pogórniczych, którego celem nie jest odejście od węgla samo w sobie. Zrozumienie […]
Propozycje zaostrzenia norm redukcji emisji Co2 i nowego prawa klimatycznego muszą uwzględniać najbardziej narażonych na transformację […]