Autor: Dominik Kolorz
Przewodniczący górniczej Solidarności na Śląsku i dąbrowszczyźnie komentuje zmiany w Kompanii Węglowej.
29 kwietnia ulicami Katowic przechodzi manifestacja górniczych związków zawodowych. W apelu skierowanym do członków “Solidarności” Szef […]
Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz i przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność […]