Autor: Grzegorz Tobiszowski
W przyszłym tygodniu Ministerstwo Energii przedstawi stronie społecznej koncepcję dotyczącą przyszłości Katowickiego Holdingu Węglowego […]
– Podejmowane przez nas działania w obszarze górnictwa węgla kamiennego idą w dobrym kierunku. Potwierdzeniem tego jest decyzja KE w […]
W najbliższych trzech tygodniach resorty energii i finansów chcą wybrać rozwiązanie ws. przyszłości deputatu węglowego dla emerytów […]
W październiku Polska Grupa Górnicza (PGG) pierwszy raz wypracowała zysk (15 mln zł); podobnego wyniku spodziewa się też w listopadzie i […]
Katowicki Holding Węglowy (KHW) nadal potrzebuje 700 mln zł, a decyzja o sposobie restrukturyzacji zapadnie około 21 listopada – […]
W dniach 9-10 listopada 2016 roku w Warszawie trwa XXIV Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Wydarzenie zostało objęte patronatem BiznesAlert.pl.
– Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla sektora górnictwa. Wiemy, jak bardzo oczekiwane i potrzebne jest odciążenie […]
Polska Grupa Górnicza (PGG) od maja ograniczyła gotówkowy koszt produkcji węgla o 332,5 mln zł i zwiększyła dobową produkcję o 15 tys. ton, […]
Katastrofa w Turowie być może była jedną z najgroźniejszych katastrof w branży węgla brunatnego w Polsce. Potrzebna jest rzetelna ocena jej […]
Na początku przyszłego roku resort energii ma ogłosić plan inwestycyjny i finansowanie polskiej energetyki. Wiele wskazuje jednak na to, że […]
. Projektem który jest kluczowy z tego punktu widzenia i służy realizacji tego celu jest m.in. budowa Bramy Północnej i rozwój infrastruktury […]
Ministerstwo Energii planuje, by JSW została dokapitalizowana kwotą 500 mln zł – poinformował wiceminister Grzegorz Tobiszowski. Strata […]
Bogdanka nie zostanie „wyrugowana” z dostaw węgla do Elektrowni Ostrołęka – poinformował wiceminister energii Grzegorz […]
ROZMOWA Z Sekretarzem Stanu w ministerstwie energii, Grzegorzem Tobiszowskim rozmawiamy o nowelizacji prawa dotyczącego funkcjonowania górnictwa […]
Rozważana przez resorty energii i środowiska opłata, która zrównałaby pozycję polskiego węgla wobec surowca napływającego z krajów, gdzie […]