Autor: Janusz Steinhoff
Nowelizacja ustawy o OZE, wprowadzająca szereg istotnych zmian w zakresie zielonych certyfikatów, czeka obecnie na decyzję głowy państwa […]
Polska powinna stawiać w perspektywie czasowej na głęboką dywersyfikację nośników energii w elektroenergetyce – powiedział w komentarzu […]
Polska ma elektroenergetykę zdominowaną przez węgiel kamienny i brunatny. Trudno byśmy w ciągu 10 czy 15 lat przestawili naszą […]
Niektóre kopalnie węgla kamiennego docelowo powinny zostać włączone w struktury koncernów energetycznych – uważa b. wicepremier, […]
Praktyczne zastosowanie technologii wychwytywania CO 2 ze spalin w elektrowniach węglowych zaczęto stosować w USA. System Petra Nova opracowany […]
– Jakie mogą być dla Polski skutki przewidywanej przez  Unię Europejską reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2?  – […]
Strategia czeskiego Unipetrolu z grupy PKN Orlen, zakładająca m.in. 16,5 mld CZK inwestycji i wzrost udziału w krajowym rynku do 20,7%, jest […]
Zarząd Enei podał w oficjalnym komunikacie że we wtorek (14 marca) nabył 100 proc. akcji Engie Energia Polska, za wstępną cenę 1 mld 264 mln […]
O możliwym połączeniu Orlenu z Lotosem powiedział w miniony czwartek Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, wiceszef Komitetu […]
„Moje wieloletnie doświadczenia podpowiadają mi, że ze związkowcami, z partnerami społecznymi prowadząc dialog można się porozumieć […]
23 grudnia 2016 r. Enea SA podpisała z francuską firmą Engie International Holdings B.V. umowę warunkową sprzedaży 100 proc. akcji spółki […]
KOMENTARZ Dr. inż Janusz Steinhoff B. wicepremier, b. minister gospodarki Przewodniczący Rady KIG Dużo zmian wprowadzono w kończącym się 2016 […]
ROZMOWA – Mam nadzieje, że niekorzystne zapisy dla Polsk w tzw. Pakiecie Zimowym będzie można skorygować w efekcie dyskusji w Parlamencie […]
KE w ramach  Pakietu Zimowego zaproponowała 30 listopada wprowadzenie limitu emisji CO2 dla wytwórców energii elektrycznej, którzy mieliby […]
– Witam z zadowoleniem tę decyzję Komisji Europejskej. Jest to dobre otwarcie, trzeba je sprawnie wykorzystać, bo czasu jest niewiele […]