Autor: Małgorzata Kamonciak
W poprzednim miesiącu do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw […]
Wzrost cen energii stał się zjawiskiem nieuniknionym, a tym samym szeroko dyskutowanym w różnych kręgach społecznych. Każdy zadaje pytanie o […]
17 czerwca 2021 roku został opracowany projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu […]