Autor: Marek Menkiszak
Od początku tygodnia pojawiają się kolejne informacje o problemach wycieku gazu przy nitkach Nord Stream1 i 2. W obecnej sytuacji rodzą się […]
29 sierpnia rząd Rosji poinformował o naradzie na temat sytuacji w regionach związanej z eksportem węgla. Spotkaniu przewodniczył wicepremier […]
W swojej grze z Berlinem Moskwa posługuje się znanym lobbystą rosyjskich interesów w Niemczech, byłym kanclerzem Schröderem, licząc, że mimo […]
Rosja dąży do wymuszenia na Europie ustępstw politycznych i gospodarczych, pozwalających na ewentualne częściowe przywrócenie dostaw gazu po […]
Rosja będzie nadal szantażować odbiorców europejskich arbitralnym ograniczaniem dostaw gazu, tym bardziej że ustępstwo Niemiec i Kanady, w […]
– Najbardziej prawdopodobne jest, iż Kreml podjął decyzję o próbie zasadniczej zmiany status quo w sferze politycznej i bezpieczeństwa w […]
– Scenariusz, w którym Rosja dokonuje zmasowanej inwazji i okupacji wojskowej na Ukrainie, jest mało prawdopodobny. Natomiast nie można tego […]
Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne przejawy zaostrzenia agresywnej retoryki i działań Rosji wobec Ukrainy, obejmujące ruchy wojsk w rejonie […]
– Ponieważ Moskwa była coraz bardziej „skąpa”, próbując ograniczyć koszty subsydiowania Białorusi, Łukaszenka retorycznie ostro […]