Ostatni lądowy odcinek Baltic Pipe jest gotowy do użytku

11 lipca 2022, 10:15 Alert

Ostatni lądowy odcinek Baltic Pipe jest gotowy do eksploatacji. Potwierdził to Urząd Dozoru Terytorialnego (UDT) po 10 próbach specjalnych.

Odcinek Niechorze-Płoty

Urząd Dozoru Terytorialnego wydał zgodę na eksploatację ostatniego odcinka lądowego Baltic Pipe w Polsce. To gazociąg na linii Niechorze-Płoty, który ma 41 kilometrów długości.

– Budowa Baltic Pipe, czyli kluczowej inwestycji, która zapewni dywersyfikację źródeł dostaw gazu dla Polski, zbliża się ku końcowi. Na gazociągach i obiektach lądowych w kraju prowadzone są obecnie testy i odbiory. Dziękujemy wszystkim instytucjom zewnętrznym i ich pracownikom zaangażowanym w ten proces. Dzięki dobrej współpracy inwestycja będzie oddana na czas, czyli do pierwszego października tego roku – powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Gazociąg Niechorze-Płoty składa się dzieli się na dwa osobne odcinki, DN900 – 4,5 km i DN1000 – 36,5 km. Przeprowadzono 10 prób specjalnych przed wydaniem oceny UTD. Testy potwierdzają zdolność eksploatacyjną i sprawność techniczną dla całego lądowego odcinka Baltic Pipe na terenie Polski.

– UDT jest zaangażowany w kluczowy dla polskiej niezależności energetycznej projekt Baltic Pipe od początku jego realizacji i wspiera inwestycję na każdym jej etapie. Wydane przez nas decyzje dopuszczające do eksploatacji dla liniowych odcinków gazociągu potwierdzają jego bezpieczeństwo techniczne – powiedział prezes UDT Andrzej Ziółkowski. Podczas realizacji inwestycji Baltic Pipe, UDT uczestniczył m.in w uzgodnieniach dokumentacji, nadzorze nad wykonawstwem, odbiorach końcowych oraz wydawaniu decyzji dopuszczających do eksploatacji.

Gaz-System/Maria Andrzejewska

Ukraina konfiskuje mienie spółek energetycznych z Rosji