Nowaczewski: Filozofia blockchain w energetyce i ekologii

23 listopada 2017, 07:31 Energia elektryczna
linie energia elektryczna
Linie elektroenergetyczne. Fot. pixabay.com

Jesień wypełniona jest konferencjami, na których obecność wydaje się obowiązkowa. W kalendarzu Kongres590 znalazł się poświęcony digitalizacji energetyki panel[1] , jaki miałem przyjemność moderować. Podczas dyskusji poruszyliśmy wiele ciekawych wątków. Jednym z nich była technologia blockchain – pisze Grzegorz Nowaczewski, prezes Virtual Power Plant.

Pasjonaci ekologii, ogniw fotowoltaicznych, samochodów elektrycznych poszukują odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób bezpiecznie na masową skalę rozliczać niskowartościowe korzyści wynikające z optymalizacji energetycznych? Administrowanie działaniami proekologicznymi jest na tyle kosztowne, że wiele z nich jeszcze w dłuższym horyzoncie czasowym nie będzie nawet podejmowane. Niewątpliwie podnoszenie efektywności energetycznej wymaga zachęt w tym również finansowych. Na ratunek może przyjść cyfrowa rewolucja w wymiarze blockchain, czyli filozofii zdecentralizowanych rejestrów transakcyjnych.

Moim zdaniem, w pierwszej kolejności aplikacje w oparciu o blockchain zostaną zastosowane właśnie do optymalizacji szybkozmiennych zjawisk, które zachodzącą w sieci niskich napięć. Ich przykładem może być tworzenie tzw. microgrid[2] w sieciach dystrybucyjnych energii elektrycznej poprzez skojarzenie na bieżąco konsumpcji z rozproszoną mikro-generacją. Wystarczy zarządzać na bieżąco konsumpcją energii, ładowaniem lub rozładowywaniem samochodów elektrycznych w powiązaniu z wytwarzaniem energii ze źródeł energii.

Co ciekawe, projekty z wykorzystaniem blockchain są realizowane z udziałem lub bez udziału tradycyjnych koncernów energetycznych. Warto wspomnieć o europejskim projekcie PONTON z systemem Enerchain[3], rozwijanym w Europie oraz USA Share&Charge[4], australijskiej platformie POWER LEDGER[5], której udało się pozyskać w ramach ICO środki finansowe o równowartości około 28 mln USD.

Enerchain jest systemem operacyjnym typu peer-to-peer do handlu hurtowego energią łączącym systemy tradingowe stron trzecich typu front-end z systemem opartym na technologii blockchain typu back-end. Platforma jest rozwijana przez firmę PONTON, a stronami trzecimi są 33 największe lub należące do najbardziej innowacyjnych – przedsiębiorstwa energetyczne, między innymi Enel, E.ON, RWE, EDF, Vattenfall, Wien Energie, Statoil, Engie, EnBW. Platforma będzie funkcjonować w regionalnej sieci energetycznej synchronizując procesy związane z jej zarządzaniem pomiędzy operatorami systemu przesyłowego (OSP) a operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD).

Share&Charge – sieć prywatnych ładowarek samochodów elektrycznych. System oparty na technologii blockchain, a dokładniej Ethereum, opracowany został przez startup Slock.it. Operatorzy ładowarek rejestrują stację do systemu i ustalają własne opłaty. Poprzez aplikację mobilną kierowca pojazdu szuka stacji, kupuje tokeny w cenie 1 Euro/token (podobnie jakby nabył kupon/kartę podarunkową) i płaci nimi za usługę dostarczoną przez właściciela ładowarek. Platforma obsługuje między innymi ładowarki w Niemczech podlegające firmie Innogy SE. Projekt rozszerza działalność na rynek USA we współpracy ze startupem Oxygen Initiative.

Zużywamy zasoby planety z roku na rok coraz intensywniej. Według raportów Global Footprint Network[6] systematycznie coraz szybciej przekraczamy barierę, którą wyznacza zdolność do absorpcji przez środowisko naturalne negatywnych ekologicznie wyników ludzkiej działalności. W 2016 od 8 sierpnia do 31 grudnia eksploatowaliśmy naszą planetę na rachunek przyszłych pokoleń, analogicznie w 2001 – takim dniem był 26 września, a w 1981 – 13 listopada.

Czekamy na pierwsze energetyczne inicjatywy implementujące blockchain nad Wisłą. Bilansowanie sieci OSD jest złożonym procesem. Jedną z innowacji, którymi chwalą się koncerny energetyczne jest awaryjne odłączanie mikro-źródeł OZE od sieci, z którymi w zwykłym trybie są zsynchronizowane. Czy zamiast rezygnować z części zielonej energii nie byłoby lepiej zarządzić jej optymalnym wykorzystaniem po zastosowaniu blockchain?

[1] https://kongres590.pl/bloki/s2/digitalizacja-sektora-energetyki-szansa-czy-zagrozenie-dla-sektora-energii

[2] https://www.greentechmedia.com/articles/read/you-dont-have-to-wait-to-make-money-on-microgrids#gs.ZN=SE7Y

[3] https://enerchain.ponton.de/index.php/32-enerchain-project-enters-proof-of-concept-phase

[4] https://shareandcharge.com/en/

[5] https://powerledger.io/

[6][6] https://www.footprintnetwork.org/