Jest decyzja o wypłacie środków na rzecz Tauron Ciepło

16 lipca 2019, 16:45 Alert
tauron
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Bank PKO BP wypłacił ok. 12,6 mln zł na rzecz Tauron Ciepło na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 roku, wystawionej w związku z realizacją budowy bloku ciepłowniczego w Zakładzie Wytwarzania w Tychach – poinformowała Elektrobudowa w komunikacie.

„Bank uznał, że mając na uwadze abstrakcyjny charakter zobowiązania gwarancyjnego nie ma podstaw do powstrzymania się od zrealizowania żądania wypłaty środków z gwarancji, pomimo że spółka przedstawiła bankowi argumenty przemawiające za bezpodstawnością roszczeń kontrahenta” – napisano w komunikacie.

Elektrobudowa podała, że ocenia neutralnie wpływ powyższego zdarzenia na wyniki finansowe okresu sprawozdawczego. Spółka poinformowała także o złożeniu pozwu przeciwko Tauron Ciepło oraz Bankowi.

„(…) w celu ochrony swoich praw złożony został w Sądzie Okręgowym w Katowicach pozew (…) o ustalenie, że Tauron Ciepło nie jest beneficjentem Gwarancji bankowej, lub ewentualnie że Tauron Ciepło nie przysługuje wymagalne roszczenie wobec Spółki o zapłatę kwoty ok. 12,46 mln zł tytułem obniżenia Ceny Kontraktowej oraz 0,17 mln zł tytułem odszkodowania za szkody wynikłe z wystąpienia usterki, bowiem Tauron Ciepło nie dochował warunków przewidzianych w umowie łączącej strony” – dodano.

O żądaniu przez Tauron Ciepło wypłaty środków z gwarancji bankowej Elektrobudowa informowała na początku lipca. Tauron Ciepło domagał się od niej obniżenia o około 12,5 mln zł wynagrodzenia z tytułu realizacji w latach 2013-2016 kontraktu na budowę nowego bloku ciepłowniczego w Tychach. Spółka podawała również, że Tauron Ciepło na początku czerwca skierował do spółki wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, a także informację, iż brak realizacji żądań może skutkować podjęciem działań związanych ze skorzystaniem z gwarancji bankowej.

Polska Agencja Prasowa