Bogdanka i EDF Paliwa porozumiały się sprawie dostaw węgla

8 sierpnia 2016, 14:30 Alert

(Polska Agencja Prasowa)

Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.
Kopalnia Bogdanka. Fot. Wikimedia Commons.

LW Bogdanka i EDF Paliwa zawarły porozumienie o przedłużeniu umowy na dostawy węgla do końca 2017 roku – podała Bogdanka w komunikacie.

Porozumienie dotyczy umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego zawartej 19 lipca 2011 r.

– W wyniku zawarcia porozumienia strony ustaliły przedłużenie obowiązywania umowy do dnia 31.12.2017 r., wielkość wolumenów dostaw węgla na lata 2016-2017 oraz cenę dostaw dla roku 2017. W związku z powyższym wartość całej umowy wynosi obecnie 453 mln zł netto – podano w raporcie.

Wcześniej, w grudniu 2015 roku, EDF Paliwa wypowiedział Bogdance umowę ze skutkiem od 31 grudnia 2016 r. w związku z brakiem porozumienia w sprawie ustalenia cen dostaw na 2016 r.