Bogdanka sprzedaje więcej węgla niż przed rokiem

26 sierpnia 2016, 09:45 Alert

Bogdanka zaraportowała w I półroczu 75 mln zł zysku netto i 74,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej – podała spółka w raporcie. Wynik okazał się zgodny z szacunkami wcześniej publikowanymi przez spółkę. Zysk operacyjny wyniósł 96,6 mln zł wobec 101,3 mln zł rok wcześniej.

EBITDA grupy w wyniosła w tym czasie 277,4 mln zł, co oznacza spadek o 4,9 proc. rdr. Przychody wzrosły o 0,6 proc. rdr do 848,9 mln zł.
Kilka tygodni temu Bogdanka podała wstępne szacunki wyników za I półrocze. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne.
Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP przed publikacją wstępnych wyników oczekiwali w I półroczu 83,4 mln zł zysku netto, 120,1 mln zł EBIT, 305,6 mln zł EBITDA i 843,6 mln zł przychodów.

Fot. Enea

Poniżej przedstawiamy skonsolidowane wyniki Bogdanki w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2016 roku.

Wybrane dane
w tys. zł
2Q2016 2Q2015 Różnica H12016 H12015 Różnica
Przychody 428 376 415 281 3,2% 848 945 843 560 0,6%
EBITDA 104 034 147 392 -29,4% 277 379 291 787 -4,9%
EBIT 17 680 53 168 -66,7% 96 565 101 320 -4,7%
Zysk netto 20 508 42 808 -52,1% 74 954 75 498 -0,7%
Zysk netto j. d. 20 357 42 822 -52,5% 74 445 75 344 -1,2%

W I półroczu grupa Bogdanka wydała na inwestycje 151,1 mln zł wobec całorocznego planu inwestycyjnego na poziomie 437,9 mln zł.
W I półroczu produkcja węgla handlowego wyniosła 4,285 mln ton (wzrost o 10,1 proc. rdr), a w samym II kwartale wzrosła o 2,6 proc. rdr do 1,95 mln ton. Sprzedaż węgla wzrosła w I półroczu o 14,6 proc. rdr do 4,379 mln ton, a w II kwartale o 17 proc. rdr do 2,195 mln ton.
Na koniec czerwca zapasy węgla wyniosły 134 tys. ton, a na koniec grudnia 2015 roku były one na poziomie 228 tys. ton.

„Aktualna sytuacja rynkowa (nadpodaż węgla, ciągła presja cenowa ze strony odbiorców, wyprzedaż zalegającego na hałdach węgla po zaniżonych cenach) wymusza na jednostce dominującej, konieczność podejmowania działań, w celu utrzymania płynności i wyników na adekwatnym do sytuacji rynkowej poziomie. Jednocześnie wprowadzone zmiany w statucie obligują jednostkę dominującą do prowadzenia działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy Enea determinujących interes grupy Enea” – podała spółka w raporcie.

Polska Agencja Prasowa