Bruksela promuje dofinansowanie budowy gospodarki cyrkularnej

25 maja 2016, 14:00 Alert

(EU Green Week)

Inwestycje to kluczowy element pomyślnego przejścia na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Pierwszego czerwca 2016 roku wiceprzewodniczący Jyrki Katainen i najważniejsze zainteresowane strony będą dyskutować o tym, jak można poprawić dostęp do finansowania europejskich firm z zielonego sektora, aby przyspieszyć to przejście.

Przemawiając przed wydarzeniem Europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, powiedział:

 – Następuje coraz większy postęp w zakresie zielonego finansowania, ale można zrobić jeszcze więcej, aby wspierać obiecujące projekty i upowszechniać pozytywne działania w całej Europie. Od najmniejszych przedsiębiorców po zarządzających funduszami kultura biznesowa musi skupiać się na promowaniu zrównoważoności. Aby taka zmiana nastąpiła, musimy stosować odpowiednie zachęty i wdrożyć system finansowy, w ramach którego podczas podejmowania decyzji uwzględnia się wpływ na środowisko. 

Przez ostatnie dwadzieścia lat zielone fundusze inwestycyjne stanowiły zaledwie 2–3% globalnych inwestycji. Unia Europejska zamierza stymulować ekologiczne inwestycje, finansując innowacyjne rozwiązania z EFIS, a także europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) lub za pomocą dedykowanych instrumentów, takich jak mechanizm finansowania kapitału naturalnego (NCFF) lub LIFE. Uruchamianie dostępu do finansowania projektów ekologicznych to tylko część zadania. Rynki finansowe będą nieoptymalne i narażone na ryzyko, jeśli nie zadbamy o to, aby były bardziej zrównoważone. Aby zapewnić długoterminowy wzrost i umożliwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, cały system finansowy musi się rozwijać i systematycznie uwzględniać skutki środowiskowe wszystkich decyzji inwestycyjnych.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to obiecujący sektor nowych źródeł miejsc pracy i wzrostu. Przedsiębiorcy mogą się specjalizować w ponownym wykorzystywaniu i recyklingu określonych produktów, natomiast wielkie firmy mogą zacząć ponownie wykorzystywać zasoby w celu obniżenia kosztów, poszukiwania nowych strumieni przychodu i ograniczenia oddziaływania na środowisko. Już teraz widać, że warto to robić.

Pierwszego czerwca grupa dyrektorów generalnych wraz z komisarzem Vellą złożą krótkie oświadczenie dla prasy, dotyczące zobowiązania sektora handlu detalicznego do inwestowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dyrektorzy ci należą do skupiającej wielu interesariuszy platformy Retail Forum, której zadaniem jest wymiana najlepszych praktyk w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Dzięki takim działaniom więcej prywatnych funduszy zostanie uruchomionych poprzez pomoc publiczną, co w zamian pozwoli bankom z większym przekonaniem finansować projekty ekologiczne. To w efekcie ułatwi przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i będzie stymulowało tworzenie miejsc pracy w Europie.