Brzeszcze wielkim wyzwaniem dla nowego zarządu Taurona

2 października 2015, 06:38 Alert

(Puls Biznesu/CIRE)

KWK Brzeszcze.

Dzisiejszy „Puls Biznesu” zwraca uwagę na trudne decyzje, które będzie musiał podjąć nowy zarząd Taurona oraz związane z nim ryzyka.

W przesłanym wczoraj mediom oświadczeniu odwołany zarząd spółki napisał: Zwracamy uwagę na duże ryzyko reputacyjne oraz konieczność wzięcia przez radę nadzorczą pełnej odpowiedzialności za obecną i przyszłą kondycję finansową.

Analizując to stwierdzenie „Puls Biznesu” zwrócił uwagę, że Tauron przygotowuje się do emisji obligacji na 6,5 mld zł. Zmiana zarządu może wiązać się dla banków z ryzykiem zakupu przez Tauron kopalni Brzeszcze na niekorzystnych warunkach, co może z kolei pogorszyć warunki finansowania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na każdym spotkaniu z zarządem Taurona chciały być informowane o stanie negocjacji w sprawie kopalni Brzeszcze.

Gazeta zwraca również uwagę na ryzyko konsekwencji wynikających z ewentualnego przejęcie nierentownej kopalni w postaci dodatkowego obciążenia finansowego dla Taurona prowadzącego już spore inwestycje w nowe bloki energetyczne.